Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej, wniosków nadesłanych na II nabór na konkurs  mikrodotacji i oceniane przez Zespół Oceniający w ramach „Programu SPOŁECZNIK 2018” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że wnioski, które nie znalazły się na żadnej z list, zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

SUBREGION A

Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION A

Lista wniosków niezakwalifikowanych- SUBREGION A

SUBREGION B

Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION B

Lista rezerwowa – SUBREGION B

Lista wniosków niezakwalifikowanych- SUBREGION B

SUBREGION C

Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION C

Lista rezerwowa – SUBREGION C

Lista wniosków niezakwalifikowanych – SUBREGION C

SUBREGION D

Lista wniosków zakwalifikowanych- SUBREGION D

Lista rezerwowa- SUBREGION D

Lista wniosków niezakwalifikowanych- SUBREGION D

SUBREGION E

Lista wniosków zakwalifikowanych- SUBREGION E

Lista rezerwowa- SUBREGION E

Lista wniosków niezakwalifikowanych- SUBREGION E

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej, wniosków nadesłanych na I nabór na konkurs  inicjatywy obywatelskie oceniane przez Zespół Oceniający w ramach „Programu SPOŁECZNIK 2018 – inicjatywy obywatelskie” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I naboru Programu Społecznik 2018 – inicjatywy obywatelskie – zasięg powiatowy

Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach I naboru Programu Społecznik 2018 – inicjatywy obywatelskie – zasięg regionalny

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest zakup sprzętu informatycznego wraz z systemem operacyjnym.

protokół z postępowania o udzielenie zamówienia Nr 3

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem nt. nowo powstałej spółdzielni socjalnej Dobra Marka , utworzonej we współpracy z doradcami Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego.

Cały numer Wieści z Karlina : Nr_3_2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzór do opisywania faktur:

1.Opis-faktur grupa nieformalna

2.Opis-faktur stowarzyszenie

Wzór umowy wolontariackiej i ewidencja czasu pracy wolontariusza:

1.umowa wolontariacka Społecznik

2.Ewidencja pracy wolontariusza

 

Logotypy :

 

Logotyp 1

 

 

 

 

 

Logotyp 2

LOGO-KARR-S.A.pdf pomorzezachodniepdf

Logotyp 3

pomorzezachodniepdf

 

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.