Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Społecznikowe inicjatywy ważne dla Pomorza Zachodniego

 Wszystkie wysiłki zmierzające do zbudowania silnego samorządu i demokratycznego państwa, opartego na społeczeństwie obywatelskim sprowadzają się tak naprawdę do jednego: jak największej liczby aktywnych ludzi w społeczeństwie. Pomocną dłonią wyciągniętą w kierunku osób, którym chce się działać jest program Społecznik. Dzięki niemu zrealizowano na Pomorzu Zachodnim ponad 500 inicjatyw, integrujących lokalną społeczność. Uroczystą galę podsumowującą pierwszą edycję programu, która odbędzie się 11 grudnia o godz. 14.30, otworzy marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

 Podczas spotkania nagrody otrzymają najlepsi społecznicy Pomorza Zachodniego, poznamy także laureatów konkursu na najlepiej wypromowaną inicjatywę oddolną. Przedstawione zostaną również wybrane projekty, zrealizowane dzięki programowi. Gościem specjalnym gali będzie Szymon Hołownia.

Zainteresowanie Programem wykazało blisko 1200 społeczników, chcących zrealizować na swoim terenie inicjatywy oddolne. Docelowo dofinansowano niemal 515 działań na łączną kwotę ok. 1,5 mln zł, angażujących społeczność do wspólnego działania, rozwiązywania problemów, wzmacniania struktur społecznych i budowania postaw obywatelskich na Pomorzu Zachodnim.

Społecznicy Pomorza Zachodniego, chętni do wzięcia udziału w gali, proszeni są o zgłoszenie swojej obecności do 8 grudnia 2017 r. pod numerem telefonu: +48 91 48 07 250 lub na adres e-mail: dwalczak@wzp.pl

 Gala podsumowująca Program Społecznik

Poniedziałek, 11 grudnia 2017 r., godz. 14.30

Sala Opery na Zamku w Szczecinie

Społecznikowe inicjatywy ważne dla Pomorza Zachodniego- komunikat

HF

Zapraszamy organizacje powiatu goleniowskiego na dyżur konsultacyjny z animatorem w celu dopełnienia formalności związanych ze sprawozdawczością zrealizowanych inicjatyw.

Termin spotkania: 05.12.2017 r. (wtorek) w godz. 16:00 -18:00

Miejsce: Siedziba biura LGD Szanse Bezdroży
Plac Bramy Wolińskiej, 72-100 Goleniów

Spotkanie jest w ramach „Programu Społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” – Projektu dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór Wykonawcy usługi dot. wydruku certyfikatów 

„Program Społecznik
– zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”.

Zamówienie dotyczy:

Usługi drukowania i dostawy, Kod CPV: 79823000-9

Zapytanie ofertowe

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy usługi polegającej na wydruku certyfikatów.

 

Termin składania ofert upływa  4 grudnia 2017 r. o godzinie 12:00

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i odpowiedzialną za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest: Anna Makarewicz, numer 882 651 382

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę na jeden z poniższych sposobów:

  • elektronicznie na adres karrsa@karrsa.pl ,
  • osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Polskiego Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin, II piętro

czynnym w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00,

  • przesłać pocztą lub kurierem na adres (liczy się data wpływu do Biura Zamawiającego):

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

z dopiskiem „Oferta na dostarczenie i wydruk certyfikatów”

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wyniki uzupełniającego naboru partnera Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

Informujemy iż w wyniku ogłoszonego uzupełniającego naboru na partnera Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej wpłynęła jedna oferta spełniająca wszelkie wymogi. Złożona oferta została wybrana do realizacji.

 

Oferta nr 1

Fundacja Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych KOMES

Ul. Gen Rayskiego 3/19

78-426 Szczecin

HF

Zapraszamy organizacje powiatu łobeskiego na dyżur konsultacyjny z animatorem w celu dopełnienia formalności związanych ze sprawozdawczością zrealizowanych inicjatyw.

 

Termin spotkania: 30.11.2017 (czwartek) w godz. 08:00 -10:00

Miejsce: Starostwo Powiatowe w Łobzie, sala konferencyjna

Spotkanie jest w ramach „Programu Społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” – Projektu dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.