Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

HF

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZP/SPO/2018

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza do składania ofert na :

Obsługę księgową

w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018”.

Zapytanie_Społecznik_2018_Księgowość

yt

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy mikro, małych i średnich przedsiębiorców na spotkanie informacyjne dotyczące zasad ubiegania się o granty na doradztwo w ramach projektu „Dofinansowanie usług doradczych wspierających innowacje w MŚP” Działanie 1.16 RPO WZ 2014-2020, które odbędzie się 5 kwietnia 2018 r. (czwartek), o godz. 10:30, w Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., przy ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin (sala konferencyjna na parterze).

 

Program spotkania:

10.30 – 10:40  – Powitanie uczestników i przedstawienie planu spotkania

10:40 – 11:30  – Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie:

  • przedstawienie zasad ubiegania się o granty na doradztwo, w tym m.in. procesu naboru, kryteriów wyboru projektów i zasad refundacji
  • omówienie wzoru wniosku o udzielenie grantu wraz z załącznikami, w tym wyjaśnienie wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku

11:30 – 11:45  – Przerwa

11:45 – 12:30  – Przedstawienie ofert Instytucji Otoczenia Biznesu województwa zachodniopomorskiego w zakresie specjalistycznego doradztwa dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

12:30 -13:00  – Konsultacje indywidualne, zakończenie spotkania.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu  poprzez przesłanie stosownego maila na adres innowacje@zarr.com.pl najpóźniej do dnia 29.03.2018 r. (piątek).

 

Jednocześnie przypominamy o możliwości bezpłatnych konsultacji z Doradcą Przedsiębiorcy w Biurze Projektu, ul. św. Ducha 2, 70-205 Szczecin (pokój nr 8) – w dni robocze, w godz. 8:00-16:00 -
w zakresie ubiegania się o granty oraz oferty zachodniopomorskich IOB.

Zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

 

W przypadku pytań, informacji udziela p. Samanta Ułybin – Doradca Przedsiębiorcy, tel. 91 813 64 51.

 

Więcej informacji o projekcie: http://www.zarr.com.pl/pl/granty-na-doradztwo

firma_telebim

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę Urzędu Miejskiego : http://www.koszalin.pl/pl/firma

yt

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że 8 marca 2018 r., ogłoszony został nabór wniosków w ramach Działania 7.1  Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej  RPO WZ 2014–2020 (typ 3)- Konkurs nr RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18, który potrwa od 09.04.18 r. do 08.05.18 r.

 

Dnia 26.03.2018 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

oraz

dnia 28.03.2017 r. w godz. 11:00 – 14:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,

 

odbędą się spotkania informacyjne dotyczące przedmiotowego naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych.

 

W trakcie spotkania zostaną szczegółowo omówione kryteria obowiązujące w ramach konkursu, ze wskazaniem na które aspekty należy zwrócić szczególną uwagę.
Jednocześnie zwracamy się z prośbą o oddelegowanie na spotkanie tych osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w pracę nad wnioskiem z ramienia Państwa instytucji  w ramach przedmiotowego naboru.

 

Ogłoszenie o konkursie nr: RPZP.07.01.00-IP.02-32-K36/18 wraz z dodatkowymi informacjami dostępne są pod adresem: https://www.wup.pl/rpo/dzialanie-7-1-typ-3-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-trybie-konkursowym/

 

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 21 marca 2018 r. do godz. 14:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego Formularz-zgłoszeniowy-7.1-typ-3-RPO-WZ-13-08-03-2018-1

 

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Pawłem Kędziorem, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.

 

 

W przypadku dodatkowych pytań bądź wątpliwości proszę o kontakt z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, mieszczącym się przy ul. A. Mickiewicza 41, tel. (91) 42 56 163/164, e-mail: efs@wup.pl lub w Koszalinie, ul. Słowiańska 15 a, tel. (94) 344 50 25/26, e-mail: efskoszalin@wup.pl.

 

Bez tytułu

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w ramach projektu
„ Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej  – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego” 

poszukuje  osoby do pracy na stanowisko :

DORADCA BIZNESOWY

Oferujemy:

  • Umowę o pracę na pełen etat,
  • Atrakcyjny system wynagrodzeń,
  • Możliwość rozwoju,
  • Dobrą atmosferę i kulturę pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV wg wzoru na adres mailowy: a.szczepanska@karrsa.pl   do dnia 28 marca 2018 roku.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami oraz nie będziemy dokonywać zwrotu przesłanych aplikacji.

zapytanie_biznesowy

CV wzor

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97
o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm. )

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.