Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

A oto jak przebiegało spotkanie animacyjne w Mieszałkach w Gminie Grzmiąca, w ramach procesu rewitalizacji. Dziękujemy serdecznie za wsparcie w organizacji spotkania z mieszkańcami oraz mieszkańcom za zaangażowanie. Kolejny raz zobaczyliśmy, jak wiele mieszkańcy są w stanie dać od siebie dla dobra wspólnego.

grzmiąca 1 grzmiąca 2 grzmiąca 3

praca-czeka-na-ciebie

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje  osób do pracy w ramach realizacji zadania publicznego „Program Społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na stanowisku (umowa cywilnoprawna):

 

KOORDYNATOR ZADANIA

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy: karrsa@karrsa.pl do dnia 25 kwietnia  2017 roku podając w tytule maila APLIKACJA 1SPO

ASYSTENT KOORDYNATORA

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy: karrsa@karrsa.pl do dnia 25 kwietnia  2017 roku podając w tytule maila APLIKACJA 2SPO

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 o Ochronie danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883 z poźn. zm. )

Zaproszenie do składania ofert

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego „Program Społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: 

Pełnienie funkcji animatora/animatorki w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „„Program Społecznik – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” na terenie jednym z 5 subregionów województwa zachodniopomorskiego:

1. Miasto Szczecin, powiat policki – 2 osoby

2. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski – 1 osoba

3. powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki – 1 osoba

4. Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki – 2 osoby

5. powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki – 1 osoba

Zamawiający łącznie zamierza zaangażować 7 animatorów/animatorek.

Ofertę złożyć można osobiście u Zamawiającego lub pocztą tradycyjną na adres Koszalin 75-216, ul. Przemysłowa 8 (decyduje data wpływu oferty) lub na adres e-mail karrsa@karrsa.pl w terminie do dnia 25 kwietnia 2017 r., godz. 15:30, z dopiskiem: OFERTA – ANIMATOR.

ZAPROSZENIE + ZAŁĄCZNIKI_animacja SPOŁECZNIK

życzenia wielkanocne - wersja 3

W ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Rewitalizacja na terenie gmin woj. zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” rozpoczęła się aktywna praca z mieszkańcami nad planowaniem konkretnych działań mogących poprawić jakość życia. Gościli nas mieszkańcy miejscowości Dziki, gmina Szczecinek. Frekwencja dopisała, zaangażowanie na wysokim poziomie, dobra energia i twórcza praca najmłodszych zaowocowała sprecyzowaniem wspólnego celu. Przedsięwzięcie zakładające stworzenie infrastruktury opartej na małej architekturze (plac zabaw, rekreacji, integracji i aktywności sportowej) zyskał swoją nazwę „Dzika Integracja”. Idealny start w działania wokół dobra wspólnego. Dziękujemy Mieszkańcom!

re rew rewi rewit rewita


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.