Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” prowadziła postępowanie u o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 komputerów typu laptop wraz z systemem operacyjnym, torbą i myszką oraz 4 oprogramowań-pakiet biurowy oraz 4 dysków zewnętrznych dla potrzeb projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

Przedmiot zamówienia dotyczy wyposażenia Klubów Ekonomii Społecznej do    wspierania lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz Ekonomii Społecznej.

Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

zapytanie ofertowe

załącznik 4 – umowa

załącznik 3 – protokół

załacznik 2 – oświadczenie

załacznik 1 – formularz ofertowy

 

Zapraszamy na szkolenie w subregionie A dotyczące zasad rozliczania projektów w Programie Społecznik na lata 2019-2021.
Szkolenie poprowadzi Animator Lokalny Marcin Słupiński.
Miejsce: Szczecin, aleja Wojska Polskiego 2, #Promedia – Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 54, w godz. 17:00 – 18:00

 

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Dotyczy zapytania ofertowego z dnia 3 września 2019r. (Nr 58/ZP/US/REWI/2019) dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.: Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieńkowo o tytule „Żyj w zgodzie z naturą – strefa relaksu w Pieńkowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

Zamawiający Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, iż przedłuża termin składania ofert w postępowaniu nr 58/ZP/US/REWI/2019 pn.: „Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Pieńkowo o tytule „Żyj w zgodzie z naturą – strefa relaksu w Pieńkowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” do dnia 17.09.2019r. do godz. 15:15.

Link do zapytania ofertowego nr 58 ZP US REWI 2019:

http://karrsa.eu/2019/09/zapytanie-ofertowe-58-zp-us-rewi-2019/

Zapraszamy na dyżur zorganizowany w ramach zadania publicznego pn.
„Program Społecznik na lata 2019-2021″ w dniu:
20 września w godz. 12:00 – 15:00
Koszalin, ul. Łużycka 30, Rada Osiedla Lechitów
Dyżur poprowadzi Animatorka Lokalna Katarzyna Grzybowska – subregion D

Zapraszamy na dyżur zorganizowany w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021″
w dniu: 13.09.2019 r. w godz. 10:00 – 12:00
Szczecin, ul. Cukrowa 8, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług sala 254 budynek Service InterLab
Dyżur poprowadzi Animatorka Lokalna Agnieszka Pokorska – subregion A


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.