Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Szanowni Państwo!
Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie pn:

„Praktyczne zamówienia publiczne – warsztaty dla wykonawców”

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami udzielania zamówień publicznych oraz nabycie praktycznych umiejętności, niezbędnych do prawidłowego ubiegania się o zamówienia  w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Zajęcia poprowadzi Wojciech Bereszko, ekspert z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz funduszy strukturalnych. Trener oprócz gruntownego przygotowania teoretycznego posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych.

[toc]

Termin szkolenia

15 – 16.05.2012. w godz. 9.00 – 15.30.

Miejsce szkolenia

Koszalin ul. Przemysłowa 8.

Koszt uczestnictwa wynosi  650,00 zł (528,45 + VAT) i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek.

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 1. System zamówień publicznych w Polsce
 2. Zasady udzielania zamówień
 3. Warunki udziału w postępowaniu
 4. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty
 5. Wadium i zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 6. Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, zmiany SIWZ
 7. Cena oferty
 8. Wnioski o udostępnienie dokumentacji przetargowej
 9. Umowy w zamówieniach publicznych
 10. Środki ochrony prawnej
 11. Ćwiczenia:
 • Prawidłowe sporządzenie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Prawidłowe sporządzenie oferty
 • Wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ
 • Prawidłowe sporządzenie odwołania

Zgłoszenie

Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 10.05.2012r.

Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 10% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.
Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną z numerem konta, na które należy przekazać opłatę za szkolenie.
Szczegółowych informacji udzieli Państwu Krzysztof Dworakowski, tel. 94  341-63-30
E-mail: k.dworakowski@karrsa.eu

Serdecznie zapraszamy.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.