Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

W związku z pojawiającymi się informacjami o firmach consultingowych, które powołują się na współpracę z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. prowadzącą Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie, informujemy że ani KARR S.A. ani RO EFS w Koszalinie nigdy nie współpracował i nie współpracuje z jakąkolwiek firmą consultingowo-doradczą przy odpłatnej dystrybucji jakichkolwiek materiałów i publikacji na temat pozyskiwania funduszy europejskich.
Wobec powyższego informujemy, że kto proponuje sprzedaż podręczników, płyt CD/DVD oraz powołuje się na rzekomą współpracę z RO EFS w Koszalinie przy odpłatnym sporządzaniu wniosków o dofinansowanie, wniosków o płatność i innych dokumentów wymaganych w procesie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE, celowo wprowadza w błąd wszystkich zainteresowanych.
Działalność Regionalnego Ośrodka EFS  w Koszalinie przy Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.  jest finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, co oznacza, że klienci korzystają całkowicie BEZPŁATNIE z jego usług:
•    informacyjnych – dotyczących pozyskiwania środków z EFS
•    doradczych – w zakresie m.in. przygotowania projektu, oszacowania kosztów i skonstruowania budżetu, a także w późniejszych fazach podczas realizacji projektu i jego rozliczania
•    szkoleniowych – bezpośrednio związanych z tworzeniem i realizacją projektów PO KL
animacyjnych – pomoc w zakresie kreowania pomysłów na dobre projekty oraz wspieranie w zakresie diagnozowania lokalnych potrzeb i tworzenia planów działania.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.