Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją „Nauka dla Środowiska” pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego projektu „Twórczy Biznes” – II edycja Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.