Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na zakup i dostarczenie artykułów spożywczych i jednorazowych naczyń wpłynęły 2 oferty zgodne z treścią i wymogami formalnymi zapytania.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach EFS pn. „Rewitalizacja gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

 

PPHU „Toris-Papier”

Arkadiusz Tokarewicz

Ul. Przemysłowa 8B

75-216 Koszalin

Otrzymana liczba punktów – 100

Oferta została wybrana

 

„RODAN” Sp. z o.o.

Ul. Górecka 17

60-201 Poznań

Otrzymana liczba punktów – 96,61


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.