Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ogłasza

Konkurs na najlepiej wypromowaną inicjatywę oddolną
w ramach zadania publicznego pn.
„Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”

Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się wszyscy wnioskodawcy, którzy zawarli umowę na udzielenie mikrodotacji w ramach zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” i którzy zrealizowali lub są w trakcie realizacji inicjatywy oddolnej oraz mogą być zgłaszane działania promocyjno-informacyjne, które dotyczą projektów finansowanych w ramach zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”. Działania te mogą być realizowane również poza środkami przyznanymi w ramach mikrograntu.

Nabór prac trwa od 4 września 2017 r. do 17 października 2017 r. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, z dopiskiem „Społecznik 2017 – konkurs” lub na adres e-mail: spolecznik2017@karrsa.pl, podając w temacie wiadomości „Społecznik 2017 – konkurs”. Decyduje data wpływu. Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin konkursu

zgloszenie do konkursu 2017


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.