Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

zmiana w regulaminie

Uwaga!!!

Zmiana w regulaminie MIKRODOTACJI programu SPOŁECZNIK 2018 w punkcie 8.2.11 !!!

 

Brzmiący:

„W przypadku wniosków znajdujących się na liście rankingowej z taka sama ilością punktów o przyznaniu

dofinansowania decyduje ilość punktów przydzielona w trakcie oceny merytorycznej zgodnie z kartą oceny

merytorycznej w następującej kolejności: 1, 4, 5, 7, 6, 3, 8.”

 

Zmienia brzmienie na :

„W przypadku wniosków znajdujących się na liście rankingowej z taka sama ilością punktów o przyznaniu

dofinansowania decyduje ilość punktów przydzielona w trakcie oceny merytorycznej zgodnie z kartą oceny

merytorycznej w następującej kolejności: 1, 2, 3, 4, 5.”

 

Zaktualizowany regulamin będzie dostępny wkrótce.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.