Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest dostawa materiałów promocyjnych z usługą zaprojektowania i wykonania oznakowania.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania 9


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.