Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest zakup sprzętu informatycznego wraz z systemem operacyjnym.

protokół z postępowania o udzielenie zamówienia Nr 3


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.