Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPZP.07.01.00-32-K101/18) udostępnia dokumentację projektową:

Regulamin udzialu w projekcie Rewitalizacja szansą na aktywną integrację   

ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Uczestników Projektu wraz z załącznikami

ZAŁĄCZNIK NR 2 Wniosek o zwrot kosztów podróży na szkolenie

ZAŁĄCZNIK NR 3 Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego ANIMACJA

ZAŁĄCZNIK NR 4 Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego KONKURS

ZAŁĄCZNIK NR  5 Regulamin dotyczący realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych KONKURS 

ZAŁĄCZNIK NR 6 Karta oceny fiszki przedsięwzięcia inwestycyjnego KONKURS

ZAŁĄCZNIK NR 7 Porozumienie wolontariatu wraz z kartą godzin pracy wolontariusza

ZAŁĄCZNIK NR 8 Karta monitorowania statusu po zakończeniu udziału w Projekcie


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.