Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Informacja o unieważnieniu postępowania nr 4/ZP/KARR/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że ogłoszone w dn. 4.02.2019 r  postępowanie o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro netto na:

Dostawę 1 szt. fabrycznie nowego, kolorowego, wielofunkcyjnego urządzenia drukującego formatu A3 (kopiarka, drukarka, skaner) z 6 szt. materiałów eksploatacyjnych (tonerów),

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE Z UWAGI NA PRZEKROCZENIE BUDŻETU ZADANIA

W najbliższym czasie Zamawiający opublikuje ogłoszenie na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego o innych parametrach.

Zamówienie dotyczy projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPZP.07.01.00-32-K101/18).


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.