Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: Wykonanie i dostawa roll-up’ów informujących o realizacji zadania publiczngo finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl

(skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 25.04.2019 r. godz. 15:30.

 W tytule e-maila proszę umieścić zapis: 6/ZP/SPOŁ/2019 ROLL UP

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

zapytanie ofertowe ROLL-UP


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.