Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości  30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest Wybór wykonawcy usług tutoringu/mentoringu/coachingu grupowego dla Lokalnych Animatorów Klubów Ekonomii Społecznej  dla potrzeb projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

Zamówienie realizowane w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

załaćznik 4 oświadczenie o braku powiązań trenerzy

zapytanie-ofertowe-trenerzy

załacznik 5 – wzór umowy -trenerzy

załacznik 6 – Oświadczenie o zachowaniu poufności osoby -trenerzy

załacznik 7 – protokół -trenerzy

załącznik 1 formularz ofertowy trenerzy

załącznik 2 – wykaz usług trenerzy

załącznik 2a – CV trenerzy

załącznik 3 wykaz usług trenerzy 

załącznik 4 oświadczenie o braku powiązań trenerzyzapytanie-ofertowe-trenerzy


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.