Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail


ZAPYTANIE OFERTOWE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych do projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Osobą do kontaktu jest Maciej Ziemiński (e-mail m.ziminski@karrsa.pl; nr tel. 660 175 211).

7 ZP REWI 2019 Zapytanie ofertowe

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 1

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 2

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 3

7 ZP REWI 2019 Załącznik nr 4

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.