Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/ZP/SZOWES/2019

 

Wybór wykonawcy usług  

wysoko wyspecjalizowanych szkoleń z zakresu skuteczności biznesowej dla osób zarządzających w przedsiębiorstwach społecznych  dla potrzeb projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

 

W związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” nr umowy: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.3. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: na świadczenie usług pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie 3 edycji wyspecjalizowanych szkoleń  składających się z 5 dwudniowych spotkań (po 8h dziennie dla grupy 15 osób) z zakresu skuteczności biznesowych dla osób zarządzających w przedsiębiorstwach społecznych dla potrzeb projektu SZOWES-OWES w regionie koszalińskim”

 

ZAŁĄCZNIKI:

zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 -wykaz usług szkoleniowych

Załącznik 2a -CV trenerów

Załącznik 3 – wykaz usług

Załącznik 4 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 5 -wzór umowy

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.