Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie
Archiwa
Newsletter KARR
Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 22/ZP/SZOWES/2019

 

na usługę hotelową, usługę gastronomiczną oraz na usługę wynajmu sali konferencyjnej w związku z organizacją szkoleń pn. Akademia Menagera w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

 

W związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” nr umowy: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.3. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług: „Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu sali konferencyjnej na 15 dwudniowych szkoleń dla grupy 13-16 osób ”.

ZAŁĄCZNIKI:

zapytanie ofertowe hotel

zapytanie-ofertowe-nocleg 21(1)

załacznik 1 – formularz cenowy

Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3 – oświadczenie

Załącznik 4 – wzór umowy

 

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.