Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

admin

Informujemy, iż nabór wniosków projektu „MIKRODOTACJE- Małe Inicjatywy Lokalne” edycja 2016 rozpoczyna się 29 lutego 2016 r.
Szczegółowe informacje oraz dokumenty aplikacyjne obowiązujące w roku 2016 dostępne są na stronie www.mikrodotacje-mil.karrsa.eu

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z planowanym aplikowaniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa VII, Działanie 7.3. Wsparcie dla utworzenia i/ lub funkcjonowania (w tym wzmocnienie potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, ogłasza nabór partnerów do wspólnej realizacji 4 projektów:

– region koszaliński

– region szczecinecki

– region szczeciński

– region stargardzki

Podmioty spełniające wymogi określone w zapytaniu ofertowym proszone są o przesłanie ofert w wersji papierowej lub elektronicznej do dnia 17 lutego 2016 roku.

W załączeniu:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Formularz ofertowy

 

 1. formularz oferty
 2. zapytanie ofertowe

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na spotkania informacyjne dot. projektu
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”.
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Spotkania odbędą się:

 • 8 lutego 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. 28 lutego 16, godz. 11:00;
 • 19 lutego 2013 r. w Powiatowym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sławnie przy ul. Chełmońskiego 30, sala wykładowa nr 1, godz.11:00;
 • 21 lutego 2013 r. w Inkubatorze Technologicznym w Białogardzie przy ul. Kołobrzeskiej 58, I piętro, sala konferencyjna, godz. 11.00;
 • 22 lutego 2013 r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie, ul. Przemysłowa 8, godz. 11:00;
 • 27 lutego 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Polanowie przy ul. Wolności 4, sala nr 11, godz. 11.00;
 • 1 marca 2013 r. w Urzędzie Miasta w Bobolicach przy ul. Ratuszowej 1, sala nr 5, godz. 11:00;
 • 1 marca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Szczecinku przy ul. 28 lutego 16, godz. 13:00
 • 05 marca 2013 r. w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8, sala nr 27 (II piętro), godz. 11:00;
 • 06 marca 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13, sala nr 403 (IV piętro), godz. 11:00;

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
zapra­sza do udziału w rekrutacji do pro­jektu
Moja Firma w Unii Europejskiej IV
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Nabór potrwa od 18 czerwca 2013 r. do 1 lipca 2013 roku.

Czytaj dalej

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A. wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska
zapra­sza do udziału w rekrutacji do pro­jektu
Twórczy Biznes
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

II Nabór potrwa od 29 maja 2013 r. do 12 czerwca 2013 roku.

Czytaj dalej


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.