Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

admin

W związku z realizacją przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą Mielno i Stowarzyszeniem na Rzecz Powiatu Sławieńskiego projektu partnerskiego pn.: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłaszamy postępowanie w formie zapytania ofertowego na realizację usług księgowych dla podmiotów ekonomii społecznej.

Zapraszamy do składania ofert. Termin składania upływa dnia 8 lutego 2013 roku.
Specyfikacja w załączeniu.


 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją Nauka dla Środowiska

zaprasza do udziału w projekcie

„Twórczy Biznes”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. – 28 lutego  2015 r.

Czytaj dalej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek – najlepsza inwestycja

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w projekcie
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. – 28 lutego  2015 r.

Czytaj dalej

W związku z realizacją przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą Mielno i Stowarzyszeniem na Rzecz Powiatu Sławieńskiego projektu partnerskiego pn.: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłaszamy postępowanie w formie zapytania ofertowego na realizację usługi doradztwa biznesowego dla uczestników projektu.
Zapraszamy do składania ofert. Termin składania upływa dnia 8 lutego 2013 roku.
Specyfikacja w załączeniu.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zaprasza do udziału w REKRUTACJI do projektu

„Przedsiębiorcza KOBIETA”
Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Biuro Projektu, mieszczące się w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie, informuje że drugi nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA”  rozpocznie się 6 maja 2013r. i potrwa do 17 maja 2013r.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania poniżej:Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.