Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

admin

W związku z realizacją przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą Mielno i Stowarzyszeniem na Rzecz Powiatu Sławieńskiego projektu partnerskiego pn.: „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalińskiego” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłaszamy postępowanie w formie zapytania ofertowego na PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KLIENTÓW OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIŃSKIEGO W LATACH 2013-2015

Zapytanie ofertowe w załączeniu

 

1. Komisja rekrutacyjna Twórczy Biznes


2. Mat. szkoleniowe Twórczy Biznes

3. Ogłoszenia w prasie regionalnej Twórczy Biznes

4. Plakaty Twórczy Biznes

5. Ulotki Twórczy Biznes

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie

„Przedsiębiorcza KOBIETA”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia Czytaj dalej

Przedstawiamy Państwu Regulamin Projektu Anioły Ekonomii Społecznej wraz z załącznikami. Jednocześnie informujemy iż termin pierwszego naboru formularzy rekrutacyjnych rozpocznie się od 30.05.2012 roku i potrwa do 20.06.2011 roku.  Regulamin wraz z załącznikami dostępny jest na stronie projektu.

Szanowni Państwo,
Centrum Usługowo-Doradcze Euroregionu POMERANIA w Karlinie oraz Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają na Seminarium pn.

„Rozwiń swoją firmę z Inicjatywą JEREMIE”

które odbędzie się dnia 29 maja 2012 roku (wtorek) o godz. 11:30 w Sali Konferencyjnej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie.

Myślą przewodnią Seminarium jest promowanie dostępu do zewnętrznego finansowania dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez oferowanie im dedykowanych instrumentów inżynierii finansowej. Instrumenty inżynierii finansowej to nic innego jak najbardziej potrzebne na rynku i nieskomplikowane produkty finansowe: pożyczki i poręczenia.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oferuje w ramach Inicjatywy JEREMIE najtańsze w województwie zachodniopomorskim pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu opartym na zasadach pomocy „de minimis”. Oprocentowanie pożyczek wynosi obecnie zaledwie 2,71% w skali roku.

Seminarium poprowadzi p. Maciej Baranowicz, Kierownik Funduszu Pożyczkowego JEREMIE Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A oraz p. Joanna Minkiewicz, Specjalista ds. sprzedaży i promocji Funduszu Pożyczkowego JEREMIE.

Mamy nadzieję, że nasze Seminarium będzie dla Państwa interesujące. Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się w załączniku na numer faksu: 94/ 311 71 16 lub adres e-mail:centrum@parseta.org.pl.

Udział w Seminarium jest bezpłatny.

Ze względu na ograniczona ilość miejsc zgłoszenia przyjmowane są do dnia 24.05.2012.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt tel. 94 311 35 49.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.