Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

admin2

spolecznik_2018_1

Do 6 kwietnia 2018 r. Operator Programu Społecznik 2018 czeka na zgłoszenia do Komisji Oceny Wniosków.

Formularz (oryginał lub skan z podpisem) należy przesłać na adres mailowy spolecznik2018@karrsa.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Operatora) na adres Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin z dopiskiem „NABÓR KOW MIKRODOTACJE”.

Członkami Komisji Oceny Wniosków mogą zostać przedstawiciele Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele różnych środowisk, w tym samorządów lokalnych i ekspertów.

Członkami Komisji Oceny Wniosków nie mogą być: reprezentanci podmiotów biorących udział w ogłoszonym naborze na mikrodotacje: osoby pozostające wobec Realizatorów w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

Kandydat na członka Komisji Oceny Wniosków powinien zadeklarować subregion i uzasadnić wybór obszaru, dla którego dokonywać będzie oceny (znajomość, doświadczenie zawodowe, doświadczenie społeczne, dotychczasowe kontakty itp.).

Istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego subregionu, pod warunkiem ujęcia wyczerpującego uzasadnienia.

Zebrane i zweryfikowane formalnie formularze zgłoszeniowe zostaną przekazane Zarządowi Województwa Zachodniopomorskiego celem powołania Komisji Oceny Wniosków w drodze uchwały – odrębne dla każdego z 5 subregionów.

1. regulamin_kow_program_spolecznik_032018

2. formularz_kow

spolecznik_2018_1

Program Społecznik 2018 to ulepszona, innowacyjna formuła programu regrantingowego, podzielonego na 2 filary tj. Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje i Program Społecznik – Budżet Obywatelski.

Program Społecznik – Budżet Obywatelski
to innowacyjna forma budżetu obywatelskiego, w ramach którego mieszkańcy regionu będą mogli w głosowaniu wybrać najlepszą inicjatywę obywatelską do 10 tys. zł.

NOWOŚĆ! Nabór wniosków na inicjatywy obywatelskie prowadzony będzie przy wykorzystaniu generatora wniosków Witkac.pl  a następnie wybierany za pośrednictwem głosowania mieszkańców.

Nabór rozpocznie się 3 kwietnia 2018 r.

1. Regulamin PROGRAM SPOŁECZNIK BO 03 2018

2. Regulamin ZO Program SPOŁECZNIK 032018

3. wniosek_załącznik-1-PROGRAM-SPOŁECZNIK BO

4. karta_oceny_załącznik-2-PROGRAM-SPOŁECZNIK BO

5. karta_do_głosowania_załącznik-4-PROGRAM-SPOŁECZNIK BO

6. umowa_załącznik-5-do-Regulaminu-PROGRAM-SPOŁECZNIK BO

7. sprawozdanie_załącznik-3-PROGRAM-SPOŁECZNIK BO

spolecznik_2018_1

Program Społecznik 2018 to ulepszona, innowacyjna formuła programu regrantingowego, podzielonego na 2 filary tj. Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje i Program Społecznik – Budżet Obywatelski.

Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje to kontynuacja Programu zrealizowanego w 2017 r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać o 3 tys. zł na realizację oddolnych inicjatyw.

NOWOŚĆ! Nabór wniosków na inicjatywy obywatelskie prowadzony będzie przy wykorzystaniu generatora wniosków Witkac.pl

Nabór rozpocznie się 3 kwietnia 2018 r.

1. Regulamin PROGRAM SPOŁECZNIK 03 2018

2. Regulamin KOW Program SPOŁECZNIK 032018

3. wniosek_Załącznik-nr-1-do-Regulaminu-PROGRAM-SPOŁECZNIK 032018

4. lista sprawdzająca_Załącznik-nr-2-do-Regulaminu-PROGRAM-SPOŁECZNIK 032018

5. karta_formalna_merytoryczna_ Załącznik-nr-3-do-Regulaminu-PROGRAM-SPOŁECZNIK 032018

6. umowa_Załącznik-nr-4-do-Regulaminu-PROGRAM-SPOŁECZNIK-032018

7. sprawozdanie_Załącznik-nr-5-do-Regulaminu-PROGRAM-SPOŁECZNIK-032018

 

spolecznik_2018_1

Już dzisiaj, 21 marca w Operze na Zamku wini Szczece o godz. 16.00 odbędzie się Gala otwierająca 2. edycję Programu Społecznik.

W ubiegłym roku zgłoszono 1152 inicjatywy, a 515 otrzymało dofinansowanie, m.in. wyróżnione i docenione za aktywność i kreatywność:

  •  Stowarzyszenie Refugees Szczecin –  za realizację w szczecińskich liceach warsztatów dla młodzieży i nauczycieli dotyczące migracji, ich przyczyn czy mechanizmów prowadzących do społecznego wykluczenia pn. „Nikt nie jest nielegalny”.
  • Stowarzyszenie na rzecz Edukacji TRADYCJA z siedzibą w Bełcznej gm. Łobez, które przygotowało „Hydrozagadkę w szuwarach” czyli rajd kajakowo-pieszy na orientację podczas Festiwalu „Spiskowcy Rozkoszy”.
  • Stowarzyszenie To Tu – Akademia Twórczych Umiejętności w Czaplinku – „Ulica jak malowana” za społeczne działania na rzecz powstania muralu, zagospodarowania lokalnego skweru i organizację wystawy fotograficznej.
  • Darłowskie Centrum Wolontariatu z grupą nieformalną – Warsztaty Uniwersyteckie „Ośmiorniczki” tworzące podczas specjalnych warsztatów przytulanki – „Ośmiorniczki” – robiono z myślą o wcześniakach i ich naturalnej potrzebie łapania za pępowinę.
  • Społecznik pokazał również ogromny potencjał takich organizacji, jak Chorągiew Zachodniopomorskiego Związku Harcerstwa Polskiego, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Oddział Województwa Zachodniopomorskiego, które wykazały się największą aktywności w liczbie składanych i dofinansowanych inicjatyw.

Gościem specjalnym gali będzie Jurek Owsiak.

Chcesz wziąć udział? Zadzwoń pod numer telefonu: 91 48 07 250 lub napisz e-mail do: jdolega@wzp.pl i potwierdź swoją obecność!

Do zobaczenia!

spolecznik_2018_1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/ZP/SPO/2018

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza do składania ofert na :

Obsługę księgową

w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018”.

Zapytanie_Społecznik_2018_Księgowość


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.