Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

admin2

Zapytanie ofertowe nr 4/ZP/REWI/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: k.wlodyka@karrsa.pl  w terminie do dnia 1 kwietnia 2019 r. godz. 15:30.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: REWITALIZACJA – MATERIAŁY PROMOCYJNE

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami

zapytanie ofertowe mat. promocyjne

 

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby fizyczne, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządów terytorialnych, przedsiębiorców oraz lokalnych liderów do udziału w bezpłatnym wydarzeniu pn. „Fundusze Unijne to CODZIENNOŚĆ! Budujemy dobro, tworzymy wartości”.


Podczas dnia otwartego nasi doradcy przybliżą Państwu zarówno szanse wynikające z ekonomii społecznej (stanowiącej uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego), jak również możliwe dzięki Funduszom Europejskim pożyczki (JEREMIE2) i dofinasowania, bardzo często stanowiące wyznacznik sukcesu dla ciekawych pomysłów i inicjatyw.

Ponadto, postaramy się przedstawić dobre praktyki i odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania w zakresie szans rozwoju przedsiębiorstw społecznych i prywatnych. Dla wszystkich gości przewidziano materiały informacyjno – promocyjne oraz słodki poczęstunek.

Jeśli chcesz poznać naszą bogatą ofertę lub skorzystać z naszego wsparcia – to bez wątpienia, tego dnia nie może Cię z nami zabraknąć!

Serdecznie zapraszamy 10 maja 2019 w godzinach 8.00 – 15.00!

https://dniotwarte.eu/

Zaproszenie do składania ofert Nr 9/ZP/SPOŁ/2019

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

 

Obsługa mediów społecznościowych przy realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”.

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl

(skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 30.04.2019 r. godz. 15:30.

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: 9/ZP/SPOŁ/2019 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

zapytanie ofertowe media społecznościowe

Zaproszenie do składania ofert Nr 5/ZP/SPOŁ/2019

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Zakup kompletu  materiałów promocyjnych dla personelu w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zgodnie ze  specyfikacją.

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r., godz. 15:30

W tytule e-maila proszę umieścić zapis:5/ZP/SPOŁ/2019 MATERIAŁY PROMOCYJNE

 

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

zapytanie ofertowe -mat.promocyjne

Zaproszenie do składania ofert Nr 4/ZP/SPOŁ/2019

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Program społecznik na lata 2019-2021” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Druk plakatu promocyjnego niezbędnego dla realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”.

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r., godz. 15:30

W tytule e-maila proszę umieścić zapis:4/ZP/SPOŁ/2019 DRUK PLAKATÓW

 

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

zapytanie ofertowe DRUK PLAKATÓW


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.