Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

admin2

Zaproszenie do składania ofert nr 5/ZP/KARR/2018

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

dostawa 3 szt. niszczarek dokumentów dla potrzeb Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 2 października 2018 r., godz. 15:30.

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: NISZCZARKI DLA KARR

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z OPZ

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Wybór pracownika na stanowisko DORADCA ROZWOJOWY/DORADCZYNI ROZWOJOWA.

PROTOKÓŁ

W 14 września 2018 roku w Urzędzie Gminy w Kołobrzegu odbyło się spotkanie z osobami prowadzącymi działalność na terenie gminy Kołobrzeg. Na spotkaniu przedstawione zostały przez KARR SA w Koszalinie możliwości pomocy finansowej z Funduszu Pożyczkowego Jeremie2 w ramach perspektywy 2014-2020.

 

W dniu 06 września w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. gościliśmy wizytę studyjną
z województwa kujawsko-pomorskiego organizowaną przez Kujawsko Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”. W wizycie studyjnej uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego województwa. Spotkanie dotyczyło działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego oraz funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej z którymi współpracuje OWES. Prelekcje prowadzili nasi doradcy Piotr Kobus oraz Piotr Mosiołek. Podczas spotkania przedstawiono główne cele
i założenia funkcjonowania ośrodka. Pokazano dobre praktyki funkcjonowania Przedsiębiorstw Społecznych
oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej. Po spotkaniu uczestnicy mieli możliwość zobaczyć jak funkcjonuje pobliska Spółdzielnia Socjalna „Nowa Przystań” zatrudniająca osoby niepełnosprawne oferująca usługi pralnicze oraz usługi maglowania.

W dniu 14 września 2018 r. KARR S.A. zaprasza przedsiębiorców do Kołobrzegu na prezentację aktualnych produktów Jeremie 2 wspierających rozwój przedsiębiorstw z regionu Pomorza Zachodniego.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej 48 A w godzinach 10:00-13:00.

Przedstawione zostaną dwa produkty – „Mikropożyczka” i „Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna”. Oferta kierowana jest między innymi do podmiotów typu Start-up (działających na rynku krócej niż 24 miesiące) oraz do sektora MŚP działającego w Specjalnych Strefach Włączenia (lista SSW znajduje się na stronie KARR S.A.).

 

MIKROPOŻYCZKA

Kwota                                 do 100 000,00 PLN

Oprocentowanie              1,85 %

Opłaty prowizyjne           0,00 %

Okres spłaty                      do 5 lat

 

POŻYCZKA OBROTOWO INWESTYCYJNA

Kwota                                 od 100 000,00 PLN do 500 000,00 PLN

Oprocentowanie              2,86 %

Opłaty prowizyjne           0,00 %

Okres spłaty                      do 7 lat

 

Więcej informacji można znaleźć  w zakładce JEREMIE


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.