Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

admin_admin

jeremie aktual_10_2014W dniu 20 maja 2015 roku w Urzędzie Miasta Kalisz Pomorski odbyło się spotkanie biznesowe promujące Fundusz Pożyczkowy JEREMIE Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Na spotkanie przybyli okoliczni przedsiębiorcy zainteresowani pozyskaniem środków finansowych na cele inwestycyjne i rozwój przedsiębiorstw. Spotkanie odbyło się przy udziale Burmistrza miasta Pana Michała Hypki. Część przybyłych przedsiębiorców skorzystało z indywidualnych konsultacji z przybyłym na spotkanie przedstawicielem KARR S.A. Czytaj dalej

karr logoKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza pracowników i pracodawców do skorzystania z oferty szkoleń, finansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Oferta skierowana jest do osób powyżej 45 roku życia. Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Czytaj dalej

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zamieszcza dokumenty potrzebne do rozliczenia wsparcia finansowego i podstawowego pomostowego w ramach projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA” Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Prosimy zwrócić uwagę na zmiany w załączniku nr 24- zestawienie poniesionych wydatków. Instrukcja wypełniania tabeli oraz wzór opisu faktury znajdują się w załączonych wytycznych.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego:

„Vademecum urzędnika – pracuję zgodnie z KPA”

Każdy urzędnik na swoim stanowisku pracy powinien posiadać wiedzę o przepisach regulujących zasady pracy. Podczas szkolenia poruszone zostaną tematy, jak:

  • Obieg dokumentów w urzędzie.
  • Instrukcja kancelaryjna.
  • Kodeks postępowania administracyjnego (kpa).
  • Archiwizacja dokumentów.
  • Przepisy antykorupcyjne.
  • Prawa i obowiązki urzędnika.

Czytaj dalej

Szanowni Państwo!!!

Informujemy, iż Biuro Projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej III” w Koszalinie,  w dniu 07.01.2011 r. będzie nieczynne.

W tym dniu informacje można uzyskać w Punktach Konsultacyjnych w Drawsku Pomorskim i Stargardzie Szczecińskim w godz. 9-11.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.