Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

admin_admin

Szanowni Państwo!

Pragniemy zaprosić Państwa na szkolenie jednodniowe pt.:

„Nowelizacja ustawy o VAT 2011 – zmiany oraz projekty zmian”

Program szkolenia, metodyka oraz dobór osób prowadzących są wynikiem porozumienia z Kancelarią Doradztwa Podatkowego i Audytu „DEBET” Halina Kozak. Kancelaria istnieje  na rynku od 1991 roku i jest jedną z większych firm w regionie świadczącą usługi z zakresu szeroko pojętego doradztwa finansowego, księgowego i podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów oraz w zakresie audytu dla jednostek o różnym statusie prawnym. Prowadząc na bieżąco księgi rachunkowe oraz świadcząc usługi doradztwa podatkowego dla małych i średnich firm posiada wysoko kwalifikowaną kadrę specjalizującą się w zagadnieniach związanych z rachunkowością i prawem podatkowym. Strona internetowa firmy: http://www.debet.koszalin.pl/

Termin szkolenia: 28.01.2011.

Koszt uczestnictwa wynosi 299, 00 zł i obejmuje przeprowadzenie szkolenia, materiały dydaktyczne, przerwy kawowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

Ramowy plan szkolenia / Poruszane zagadnienia

 1. Zwolnienie podmiotowe VAT
 2. Faktura korygująca in minus
 3. Obowiązek podatkowy
 4. Zwolnienie z opodatkowania
 5. Nowe stawki podatkowe obowiązujące od 2011 r.
 6. Usługi budowlane oraz dostawa mieszkań
 7. Samochody oraz paliwo w 2011 r.
 8. Projekty zmian przepisów ustawy o VAT, jakie mają obowiązywać od 1.02.2011 r.
 9. Proporcja w 2011 r.
 10. Stawka VAT na odzież i obuwie dziecięce w 2011 r. – wyrok ETS i jego skutki dla rozliczeń podatkowych.
 11. Import usług z rajów podatkowych – prawo do odliczenia.
 12. Zmiany rozporządzeń wykonawczych do ustawy o VAT
 13. Import usług – zmiany w 2011 r.

Osoba prowadząca

Karolina Gierszewska – Z-ca Dyrektora Podatku od Towarów i Usług ECDDP , – doradca podatkowy; prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca, specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku od towarów i usług.

Zgłoszenie: przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz dokonania wpłaty na konto: PKO BP S.A. 02-10202791-0000750201597517. Ilość miejsc jest ograniczona, a o przyjęciu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje: Tomasz Tkacz, 094  341-63-30.

 

Serdecznie zapraszamy

[download id=”236″]

 

”Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w firmie

Wykorzystywanie danych osobowych w sposób bezpieczny, a przede wszystkim zgodny z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeń wykonawczych nie jest proste. Czynniki o decydującym wpływie na prawidłowe przetwarzanie danych osobowych to przede wszystkim przeszkoleni (świadomi) pracownicy, dostosowane do konkretnych warunków i potrzeb procedury oraz instrukcje postępowania oraz spełniający określone minimum wymogów system informatyczny. Dlatego w celu osiągnięcia tego pożądanego stanu oferujemy Państwu naszą pomoc w zakresie stworzenia warunków umożliwiających przetwarzanie danych osobowych bez ryzyka naruszenia prawa.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie w dniu 27 stycznia 2011 roku, w godzinach 9.00 –  15.00. Szkolenie poprowadzi ekspert, posiadający wieloletnie doświadczenie w ochronie danych osobowych. Pracownik organów MSWiA.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 249,00 PLN. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Proszę o przesyłanie kart zgłoszenia do dnia 24 stycznia 2011r.. Liczba miejsc jest ograniczona. Druga  osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu

Zapraszamy serdecznie.

[download id=”230″]  [download id=”231″]

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

w Koszalinie w dniu 26 listopada 2010 roku, w godzinach 9.00 do 15.00.

Zajęcia poprowadzi Wojciech Bereszko, ekspert z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz funduszy strukturalnych. Trener oprócz gruntownego przygotowania teoretycznego posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 349,00 PLN.

Liczba miejsc jest ograniczona. Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek, oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do dnia 23 listopada 2010r.

„Prawo Zamówień Publicznych w świetle obowiązujących przepisów na rok 2011”

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

w Koszalinie w dniu 15 lutego 2011 roku, w godzinach 9.00 do 15.00.

Zajęcia poprowadzi Wojciech Bereszko, ekspert z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz funduszy strukturalnych. Trener oprócz gruntownego przygotowania teoretycznego posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu zamówień publicznych.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w szkoleniu wynosi 369,00 PLN.

Liczba miejsc jest ograniczona.

Druga osoba z tej samej instytucji otrzymuje 15% rabatu, za każdą kolejną zgłoszoną osobę udzielamy 20% rabatu.

Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, poczęstunek,  oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Proszę o przesyłanie zgłoszeń do dnia 25 stycznia 2011r.

Osoby zakwalifikowane otrzymają informację zwrotną z numerem konta, na które należy przekazać opłatę za szkolenie.

Serdecznie zapraszamy.

[download id=”227″]  [download id=”228″]


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.