Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Nacław o tytule „Budowa placu zabaw i miejsca do wspólnego grillowania dla dzieci i dorosłych” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 34/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Świeszyno o tytule „”Rozśpiewanie Świeszyno” – doposażenie w sprzęt nagłośnieniowy Multimedialnego Centrum Kultury „e-Eureka” w Świeszynie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Świeszyno o tytule „”Rozśpiewanie Świeszyno” – doposażenie w sprzęt nagłośnieniowy Multimedialnego Centrum Kultury „e-Eureka” w Świeszynie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 06.07.2019 r. z Wykonawcą:

Koło Gospodyń Wiejskich „Marysieńki”

Świeszyno 36

76-024 Świeszyno

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 41/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Ścienne o tytule „Boisko w Ściennem – miejsce spotkań integracyjnych” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Ścienne o tytule „Boisko w Ściennem – miejsce spotkań integracyjnych” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

została podpisana w dniu 11.07.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych „KADAM”

ul. Przybrzeżna 1

73-140 Ińsko

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 22/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Wolin o tytule „”Wyposażenie pracowni edukacji i animacji historycznej w celu zaangażowania mieszkańców w działania kulturalne” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Wolin o tytule „”Wyposażenie pracowni edukacji i animacji historycznej w celu zaangażowania mieszkańców w działania kulturalne” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

została podpisana w dniu 24.06.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów Wolin Jómsborg Vineta

ul. Graniczna 2

72-510 Wolin

10.07.2019 r. – KARR S.A PRZEDSTAWIA NOWE MIKROPOŻYCZKI W PUP KOSZALIN,  PUP KOSZALIN Filia w Polanowie, PUP KOSZALIN Filia w Bobolicach.

Kolejnym miejscem odwiedzonym przez przedstawicieli KARR S.A. był Powiatowy Urząd Pracy
w Koszalinie oraz PUP Koszalin Filia w Polanowie i PUP Koszalin Filia w  Bobolicach. Licznie zgromadzeni przyszli Pożyczkobiorcy poznali możliwości jakie stwarzają dwa nowe produkty – MIKROPOŻYCZKA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ i powiązana z pierwszą – MIKROPOŻYCZKA NA UTWORZENIE NOWEGO MIEJSCA PRACY. Osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo będą miały szanse na rozpoczęcie działalności gospodarczej na warunkach konkurencyjnych w stosunku do ogólnie dostępnych rynkowych produktów bankowych.

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.