Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Bez kategorii

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 53/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Karlino o tytule „Wybuchowe Karlino – mural  upamiętniający erupcje ropy w 1980 r.” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Karlino o tytule „Wybuchowe Karlino – mural  upamiętniający erupcje ropy w 1980 r.” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 16.08.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin

ul. Szosa Połczyńska 1

78-200 Białogard

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 52/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Przyborze o tytule „Budowa chodnika w Przyborzu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Przyborze o tytule „Budowa chodnika w Przyborzu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 14.08.2019r. z Wykonawcą:

Lokalna Organizacja Turystyczna Powiatu Łobeskiego

ul. Kościuszki 3

73-150 Łobez

Rada Nadzorcza Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego  S.A.  z siedzibą w Koszalinie przy ul. Przemysłowej 8 zaprasza do składania ofert których przedmiotem będzie:

przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym czy sprawozdania finansowe Spółki są prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Więcej informacji jest dostępna pod adresem: http://karr.koszalin.ibip.pl/public/?id=151107.

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 47/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Mazów o tytule „Odpoczynek na świeżym powietrzu w Mazowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Mazów o tytule „Odpoczynek na świeżym powietrzu w Mazowie” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 14.08.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „AKTYWNI”

Postomino 97

76-113 Postomino

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Darłowo o tytule „Przywrócenie społecznych funkcji podwórza otoczonego obiektem dawnego szpitala oraz Kościoła Św. Jerzego w Darłowie poprzez zakup i montaż elementów małej architektury” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

56 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

56 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

56 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

56 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

56 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

56 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.