Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Bez kategorii

Przetarg nieograniczony nr 4/ZP/SZOWES/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 r. z późn. zm) p.n.:

Świadczenie obsługi księgowej wraz z prowadzeniem spraw kadrowo-płacowych Podmiotów Ekonomii Społecznej objętych wsparciem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego

Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2019 r. o godz. 15.00.

 

Pytania i odpowiedzi do przetargu nieograniczonego nr 4 ZP SZOWES 2019

 

KARR_SA_SZOWES_Przetarg na usługi księgowe_Ogłoszenie BZP

 

KARR_SA_SZOWES_Przetarg na usługi księgowe_SIWZ

KARR_SA_SZOWES_Przetarg na usługi księgowe_SIWZ– edytowalny

KARR_SA_SZOWES_Przetarg na usługi księgowe_SIWZ_Załącznik nr 1

KARR_SA_SZOWES_Przetarg na usługi księgowe_SIWZ_Załącznik nr 2

KARR_SA_SZOWES_Przetarg na usługi księgowe_SIWZ_Załącznik nr 3

KARR_SA_SZOWES_Przetarg na usługi księgowe_SIWZ_Załącznik nr 4

KARR_SA_SZOWES_Przetarg na usługi księgowej_SIWZ_Załącznik nr 5

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA  2019-2021” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu uzupełniającym na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 750 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego/Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” na województwa zachodniopomorskiego:

 

  1. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski – 1 osoba.

Ofertę wraz z załącznikami  należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 24 kwietnia 2019 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2019-2021 – ANIMATORZY POSTEPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

Do pobrania zapytanie ofertowe- postepowanie uzupełniające wraz  z załącznikami.

załaczniki do zapytania Animatorzy-postepowanie uzupełniające

zapytanie Animatorzy-postepowanie uzupełniające

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza wszystkich zainteresowanych, w tym osoby fizyczne, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jednostek samorządów terytorialnych, przedsiębiorców oraz lokalnych liderów do udziału w bezpłatnym wydarzeniu pn. „Fundusze Unijne to CODZIENNOŚĆ! Budujemy dobro, tworzymy wartości”.


Podczas dnia otwartego nasi doradcy przybliżą Państwu zarówno szanse wynikające z ekonomii społecznej (stanowiącej uzupełnienie sektora prywatnego i publicznego), jak również możliwe dzięki Funduszom Europejskim pożyczki (JEREMIE2) i dofinasowania, bardzo często stanowiące wyznacznik sukcesu dla ciekawych pomysłów i inicjatyw.

Ponadto, postaramy się przedstawić dobre praktyki i odpowiedzieć na nurtujące Państwa pytania w zakresie szans rozwoju przedsiębiorstw społecznych i prywatnych. Dla wszystkich gości przewidziano materiały informacyjno – promocyjne oraz słodki poczęstunek.

Jeśli chcesz poznać naszą bogatą ofertę lub skorzystać z naszego wsparcia – to bez wątpienia, tego dnia nie może Cię z nami zabraknąć!

Serdecznie zapraszamy 10 maja 2019 w godzinach 8.00 – 15.00!

https://dniotwarte.eu/

Zaproszenie do składania ofert Nr 9/ZP/SPOŁ/2019

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

 

Obsługa mediów społecznościowych przy realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”.

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl

(skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 30.04.2019 r. godz. 15:30.

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: 9/ZP/SPOŁ/2019 MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

zapytanie ofertowe media społecznościowe

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Wybór wykonawcy usług szkoleniowych (trenerów) dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

do realizacji jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez wykonawcę:

 

SPEKTRUM Centrum Szkoleń i Rozwoju Kadr Przemysław Chojnowski

Koszalin, ul. Jantarowa 26


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.