Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Bez kategorii

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Łożnicy o tytule „Budowa oświetlenia przy Obiekcie Sportu, Spotkań i Rekreacji w Łożnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa i możliwości użytkowania obiektu” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

55 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

55 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

55 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowgo

55 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

55 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

55 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Zajączkowo o tytule „Rozbudowa Przystani przy ścieżce rowerowej do Zajączkowa” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

54 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

54 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

54 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

54 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

54 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego

54 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

 

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 49/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Drozdowo o tytule „Nasza świetlica – moja miejscówka” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Drozdowo o tytule „Nasza świetlica – moja miejscówka” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 01.08.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Kuźnia Pomysłów

Jeżyczki 37

76-150 Darłowo

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 48/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Rybokarty o tytule „Rzeźbimy i witacze tworzymy” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Rybokarty o tytule „Rzeźbimy i witacze tworzymy” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 01.08.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie „Sercem dla regionu”

Jarszewo 33B

72-400 Kamień Pomorski

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 46/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Nacław o tytule „Budowa placu zabaw i miejsca do wspólnego grillowania dla dzieci i dorosłych” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Nacław o tytule „Budowa placu zabaw i miejsca do wspólnego grillowania dla dzieci i dorosłych” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 31.07.2019r. z Wykonawcą:

Ochotnicza Straż Pożarna

Nacław 27A

76-010 Polanów


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.