Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Bez kategorii

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych i szafy kablowej dla potrzeb KARR S. A.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

Wybór pracownika na stanowisko DORADCA ROZWOJOWY/DORADCZYNI ROZWOJOWA.

PROTOKÓŁ

W dniu 14 września 2018 r. KARR S.A. zaprasza przedsiębiorców do Kołobrzegu na prezentację aktualnych produktów Jeremie 2 wspierających rozwój przedsiębiorstw z regionu Pomorza Zachodniego.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kołobrzeg przy ul. Trzebiatowskiej 48 A w godzinach 10:00-13:00.

Przedstawione zostaną dwa produkty – „Mikropożyczka” i „Pożyczka Obrotowo Inwestycyjna”. Oferta kierowana jest między innymi do podmiotów typu Start-up (działających na rynku krócej niż 24 miesiące) oraz do sektora MŚP działającego w Specjalnych Strefach Włączenia (lista SSW znajduje się na stronie KARR S.A.).

 

MIKROPOŻYCZKA

Kwota                                 do 100 000,00 PLN

Oprocentowanie              1,85 %

Opłaty prowizyjne           0,00 %

Okres spłaty                      do 5 lat

 

POŻYCZKA OBROTOWO INWESTYCYJNA

Kwota                                 od 100 000,00 PLN do 500 000,00 PLN

Oprocentowanie              2,86 %

Opłaty prowizyjne           0,00 %

Okres spłaty                      do 7 lat

 

Więcej informacji można znaleźć  w zakładce JEREMIE

Wybór Wykonawcy usługi dot. dostawy materiałów promocyjnych z usługą zaprojektowania i wykonania oznakowania, niezbędnych dla realizacji projektu „Mikrodotacje 2018” w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

 

PROTOKÓŁ WYBORU ZAPYTANIE 3 ZP FIO 2018

 

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY W RAMACH PROJEKTU MIKRODOTACJE 2018

powiaty:wałecki, świdwiński, szczecinecki, drawski, łobeski

 

Informujemy, że od dnia 04.09.2018 do 21.09.2018 do godz. 15:30 trwa nabór uzupełniający dla:

  1. Młodej organizacji pozarządowej, zgodnie z definicją w Regulaminie (pkt. 3.1), która prowadzi działania na terenie jednego z powiatów objętego programem: wałeckim, świdwińskim, szczecineckim, drawskim, łobeskim;
  2. Grupy nieformalnej z Patronem, zgodnie z definicją w Regulaminie (pkt. 3.2), w jej skład muszą wchodzić nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie jednego z powiatów objętego programem:  wałecki, świdwiński, szczecinecki, drawski, łobeski.

Komisja Oceny Wniosków zbierze się w terminie 24-28.09.2018.

Termin realizacji projektów: od 01.10.2018 do 10.12.2018.  Minimalna długość realizacji projektu  wynosi minimum 1 miesiąc kalendarzowy.

Po wypełnieniu wniosku, należy zapisać go w formacie .pdf , przesłać w formie elektronicznej na adres: mikro2018@ndsfund.org  (pkt. 6.1.2. oraz 6.1.3.)  w nieprzekraczalnym terminie do 21.09.2018 do godz. 15:30. W tytule maila należy wpisać : „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE 2018 ”.

Aktualny Regulamin i wniosek w załączeniu.

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO MIKRODOTACJE 2018 AKTUALIZACJA 3.09.2018

zalacznik-nr-1-formularz-wniosku-o-dofinansowanie-w-konkursie-funduszu-inicjatyw-obywatelskich-mikrodotacje-2018-3

 

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.