Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Bez kategorii

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 3/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Dobrowo o tytule „»Magiczne Garnki« – Doposażenie w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Dobrowo o tytule „»Magiczne Garnki« – Doposażenie w sprzęt Koła Gospodyń Wiejskich w Dobrowie”dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 14.06.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Fizycznej i Bezpieczeństwa Pożarowego Ronin

ul. Szosa Połczyńska 1

78-200 Białogard

NIP: 6722081212

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 5/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Drozdowo o tytule „Wykonanie remontu drogi gminnej numer 894506Z z Drozdowa do Drozdówka” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOSCI Drozdowo o tytule „Wykonanie remontu drogi gminnej numer 894506Z z Drozdowa do Drozdówka” dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

została podpisana w dniu 14.06.2019r. z Wykonawcą:

Gmina Rymań

ul. Szkolna 7

78-125 Rymań

NIP: 6711808627

 

Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu nr 6/ZP/US/REWI/2019 pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Rymań o tytule „Rozbudowa, remont i wyposażenie nowego pomieszczenia Regionalnej Izby Muzealnej w Rymaniu znajdującej się przy ul. Szkolnej 2”

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy z dn. 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uprzejmie informujemy, że umowa na

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Rymań o tytule „Rozbudowa, remont i wyposażenie nowego pomieszczenia Regionalnej Izby Muzealnej w Rymaniu znajdującej się przy ul. Szkolnej 2”

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

została podpisana w dniu 14.06.2019r. z Wykonawcą:

Stowarzyszenie Historyczne „Dębosz”

ul. Koszalińska 41

78-125 Rymań

NIP: 6711830555

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Suchań o tytule „Zielone płuca Suchania – wykonanie nowych nasadzeń drzew liściastych przy cmentarzu gminnym na obszarze rewitalizacji Gminy Suchań”

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

29 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

29 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

29 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowgo

29 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

29 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi pn.:

Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego DLA MIEJSCOWOŚCI Suchań o tytule „Zielono nam – zagospodarowanie terenu na części ul. Kardynała Augusta Hlonda na obszarze rewitalizacji gminy Suchań”

dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

Więcej informacji ws. zapytania ofertowego jest dostępnych pod numerem telefonu 660 175 211 lub pod adresem e-mail: m.ziminski@karrsa.pl.

28 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

28 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

28 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowgo

28 ZP US REWI 2019 Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego

28 ZP US REWI 2019 Zapytanie ofertowe


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.