Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Bez kategorii

społecznik logo

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa materiałów promocyjnych w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018”.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik_zp@karrsa.pl w terminie do dnia 8 maja 2018 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2018 – MATERIAŁY PROMOCYJNE.

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Zapytanie_Społecznik_2018_Materiały_promocyjne_27.04.2018

społecznik logoKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” przeprowadziła postępowanie o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest dostawa materiałów biurowych.

informacja o rozstrzygnięciu – mat biurowe

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/SPO/2018 – Postępowanie uzupełniające nr 2

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu uzupełniającym na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 750 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji animatora lokalnego/animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018” na terenie subregionu nr 3 województwa zachodniopomorskiego obejmującego obszar: Powiaty białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki – 1 osoba.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik_zp@karrsa.pl w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2018 – ANIMATORZY UZP. 2.

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Zapytanie_Społecznik_2018_Animatorzy_uzupełniające_2

Zaproszenie do składania ofert Nr 8/ZP/SPO/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa artykułów spożywczych w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018”.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik_zp@karrsa.pl w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2018 – ART. SPOŻYWCZE.

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Zapytanie_Społecznik_2018_Art. spożywcze

 

 

społecznik logo

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania Nr 1/ZP/SPO/2018 – postępowanie uzupełniające

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego

pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” przeprowadziła postępowanie o wartości netto nieprzekraczającej

równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji:

Animator lokalny/Animatorka lokalna

WYBOR_ANIMATOR_LOKALNY_UZUPELNIAJACE

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.