Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Bez kategorii

00_Logo_wersja_podstawowa(RGB)

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 23 listopada 2017r. odbędzie się w obiekcie „Stara Rzeźnia” w Szczecinie,  w godz. 10.30 – 14,  Prezentacja Gospodarcza Meklemburgii w Województwie  Zachodniopomorskim, organizowana przez Urząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm współpracujących  z partnerami z Niemiec oraz te, które są zainteresowane nawiązaniem kontaktów na niemieckim rynku. Udział w imprezie jest bezpłatny.

Prezentacja Gospodarcza Meklemburgii 2017

Program Prezentacji Meklemburgii-Zaproszenie

 

HF

Szanowni Państwo,

poniżej publikujemy pełną listę członków Komisji Oceny Wniosków w ramach „Programu SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

skład KOW

HF

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej, zweryfikowanych  formalnie wniosków nadesłanych do III terminu obrad Komisji Oceny Wniosków w ramach „Programu SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Szczecin Lista rankingowa

Szczecin Lista rezerwowa – Szczecin

Lista niezakwalifikowanych – Szczecin

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowania o zamówienie publiczne na:

Realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej

w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Nr postępowania:12/KARR/REW/2017

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako zamawiający, działając zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

 

BIO-ENERGETYKA Sp. z o.o., ul. Ogrodowa 4, 75-504 Koszalin

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przepisami ustawy i jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała 70 punktów na 100 możliwych.

Ww. wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

wybór_oferty12

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

w postępowania o zamówienie publiczne na:

Realizacja działania animacyjnego, w ramach którego zostanie zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej

w ramach projektu pn.  „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Nr postępowania:11/KARR/REW/2017

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., jako zamawiający, działając zgodnie z art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która została wybrana:

 

LMP Sp. z o.o., ul. Harcerska 2, 78-400 Szczecinek

 

UZASADNIENIE WYBORU:

Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przepisami ustawy i jej treść odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta uzyskała 80 punktów na 100 możliwych.

Ww. wykonawca spełnia warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu.

Z postępowania nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty.

wybór_oferty11


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.