Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Aktualności

Uprzejmie informujemy, że trwa trzeci nabór projektów w priorytetach 1-3

W programie Interreg Region Morza Bałtyckiego trwa prawdopodobnie ostatni nabór wniosków o dofinansowanie. Unijne środki  są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z osobowością prawną, w tym z całej Polski.

Program umożliwia współpracę z państwami skandynawskimi, republikami nadbałtyckimi oraz północno-wschodnimi Niemcami w tematach związanych z transportem, zasobami naturalnymi, w tym ochroną środowiska, i innowacjami. Polscy partnerzy uczestniczą we wspólnym planowaniu, wymianie doświadczeń, wprowadzają innowacje (np. przez działania pilotażowe) i zyskują dostęp do bardziej zaawansowanych rozwiązań. Dzięki projektom finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Nabór zakończy się 9 kwietnia 2018 roku, teraz jest dobry czas na przygotowanie się do udziału w międzynarodowych projektach, znalezienie partnerów, skonsultowanie się, w tym przykładowo w zakresie budżetu itp.  Wspieranie Państwa poprzez:

 • Krajowe Seminarium Informacyjne 30 listopada, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa

W trakcie spotkania do dyspozycji będą pracownicy: Wspólnego Sekretariatu w Rostocku (WS), Krajowego Punktu Kontaktowego w Polsce (Ministerstwo Rozwoju), Centrum Projektów Europejskich (polski kontroler wydatków w projektach). Ponadto partnerzy projektów na temat  tworzenia innowacyjnej oferty meblarskiej dla seniorów,  innowacji w sektorze upraw, udostępniania MSP infrastruktury badawczej, z konkretną ofertą dla przedsiębiorców.
Pracownicy WS udzielą praktycznych rad i wskazówek związanych z ubieganiem się o środki z programu. O już odnoszonych korzyściach z projektów opowiedzą goście z Poznania, Skierniewic i Krakowa. Z kontrolerem wydatków będzie można skonsultować, przykładowo linie budżetowe, a z pracownikami Krajowego Punktu Kontaktowego po polsku porozmawiać o programie, pomyśle na projekt itp.

Rejestracja:  https://europasrodkowa.gov.pl/zaproszenia/item/445-krajowe-seminarium-informacyjne-na-temat-3-naboru-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego-warszawa-30-11-2017

 • Konsultacje indywidualne ze Wspólnym Sekretariatem 30 listopada, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa
  W godz. 11.00 – 17.00  zachęcamy potencjalnych aplikantów wiodących do omówienia pomysłu na projekt z ekspertem ze Wspólnego Sekretariatu w Rostocku (WS).
  -
  W 3. naborze konsultacja z WS  jest dla potencjalnych aplikantów wiodących obowiązkowa.
  - Chętni na konsultacje z WS w Warszawie do  23 listopada br. powinni przesłać mailem wypełniony po angielsku Project Idea Form (w załączeniu, do pobrania na: https://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/consultations.html)
  - Formularze proszę przesyłać na adres: Jan.Schmidt@interreg-baltic.eu wpisując w  tytule „to be consulted in Warsaw 30.11.2017”.
  - Konsultacje są prowadzone po angielsku.
  - O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, pracownik WS indywidualnie potwierdza godzinę spotkania.
 • Formularz poszukiwania partnerów: przedstaw własną ofertę współpracy, wyślij sygnał, że jesteś zainteresowany dołączeniem do projektu.
 • Informacje o programie po polsku: dostępny przetłumaczony podręcznik, program, informacje o projektach i inne: http://www.ewt.gov.pl/wyniki-wyszukiwania/3-nabor-projektow-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego/
 • Krajowy Punkt Kontaktowy: dr Monika Strojecka-Gevorgyan (Monika.Strojecka-Gevorgyan@mr.gov.pl) lub naczelnik Teresa Marcinów (Teresa.Marcinow@mr.gov.pl), tel. 32 253 90 08, Ministerstwo Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej, Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach

Krajowe Seminarium Informacyjne
Data: 30 listopada 2017
Adres: Wspólna 2/4, Warszawa
Miejsce: Ministerstwo Rozwoju, sala im. Grażyny Gęsickiej

Więcej informacji w poniższych załącznikach:

PROGRAM Seminarium IBSR_30.11.2017

Project_idea_form_version_3.0

Partner_Search_Form_Poland_IG_Baltic_Sea_Region

W imieniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie  przypominamy o trwającej rekrutacji na ostatnie szkolenie z zakresu przygotowania wniosku o dofinansowanie z wykorzystaniem systemu LSI2014,  które odbędzie się 4 grudnia 2017 r. Szkolenie adresowane jest do instytucji zainteresowanych realizacją projektów współfinansowanych ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

 

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z użyciem lokalnego systemu informatycznego LSI2014.

 

 • Forma: szkolenie w formie warsztatu
 • Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, Ruszczyca 16
 • Czas trwania: 09:00 – 16:00

Zgłoszenia na szkolenie należy przesyłać do dn. 24 listopada 2017 r. do godz. 14:00, na adres rafal_rosinski@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

Prosimy o oddelegowanie tylko tych osób z Państwa instytucji, które są bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie projektu o dofinansowanie.

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizator będzie informował drogą elektroniczną o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, w związku z tym prosimy o czytelne wpisanie adresu e-mail na formularzu zgłoszeniowym.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze szkoleniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Rafałem Rosińskim, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 204.

Formularz zgłoszeniowy RPO 04.12.17 Koszalin

W imieniu partnerów Ministerstwa Energii, Infrastruktury i Cyfryzacji Mekleburgii Pomorza Przedniego przekazujemy prośbę dotycząca włączenia instytucji z Pomorza Zachodniego w utworzenie konsorcjum na potrzeby wspólnej aplikacji do Programu Interreg Europa Środkowa 2014-2020. Projekt: „Inicjatywy Wiejskie dla Przedsiębiorczości i Zatrudnienia”, z którym Ministerstwo planuje aplikować o fundusze europejskie, dotyczy działań zmierzających do wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich obciążonych negatywnymi skutkami demograficznymi i wynikającymi z długotrwałego bezrobocia mieszkańców. Szczegóły dotyczące terminów i zakresu planowanych działań, uwarunkować regionów biorących udział w konsorcjum oraz zobowiązań finansowych znajdziecie Państwo w załączniku.

 

Inicjatywy wiejskie dla przedsiębiorczości

REE_szkic projektu_PL

W związku z dużym zainteresowaniem Konkursem na najlepiej wypromowaną inicjatywę oddolną w ramach zadania publicznego pn.
„Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” i wieloma inicjatywami, których realizacja jest w toku, przedłużamy termin naboru prac do 17 listopada 2017 roku.

Zgłoszenie należy przesłać na adres: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, z dopiskiem „Społecznik 2017 – konkurs” lub na adres e-mail: spolecznik2017@karrsa.pl, podając w temacie wiadomości „Społecznik 2017 – konkurs”. Decyduje data wpływu. Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin konkursu

Zgłoszenie – formularz

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje osób do pracy w ramach projektu ,,Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych ” na stanowisku:

SPECJALISTA DS. MONITORINGU I KONTROLI

Opis stanowiska:

 1. Analiza umów wsparcia pod kątem metodologii doboru próby do kontroli;
 2. Analiza umów wsparcia pod kątem metodologii doboru próby do monitorowania usług rozwojowych;
 3. Monitoring usług rozwojowych w miejscu realizacji;
 4. Kontrola dokumentów związanych z umową wsparcia u przedsiębiorcy;
 5. Inne działania zlecone przez Koordynatora projektu i/lub Zarząd KARR S.A.

 

Wymagania:

-       co najmniej 2-letnie doświadczenie we współpracy z sektorem mikro, małych, średnich  przedsiębiorstw, w tym
w zakresie usług doradczych/szkoleniowych;

-       doświadczenie i wiedza w zakresie udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis;

-       doświadczenie związane z kontrolą dokumentów;

-       wykształcenie wyższe, certyfikaty profesjonalne, branżowe uprawnienia zawodowe;

-       mobilność – posiadane prawo jazdy kategorii B;

-       własny samochód

 

Oferujemy:

-       umowę o pracę;

-       atrakcyjny system wynagrodzeń;

-       możliwość rozwoju;

-       dobrą atmosferę i kulturę pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy:

karrsa@karrsa.pl do dnia 13 października 2017 roku podając w tytule maila APLIKACJA MONITORING I KONTROLA

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

 

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej informacji:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 o Ochronie danych osobowych Dz. U.  nr 133 poz. 883 z poźn. zm.)


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.