Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Newsletter KARR

Wersja internetowa publikowanego newsletter’a.

zmiana w regulaminie

Uwaga!!!

Zmiana w regulaminie MIKRODOTACJI programu SPOŁECZNIK 2018 w punkcie 8.2.11 !!!

 

Brzmiący:

„W przypadku wniosków znajdujących się na liście rankingowej z taka sama ilością punktów o przyznaniu

dofinansowania decyduje ilość punktów przydzielona w trakcie oceny merytorycznej zgodnie z kartą oceny

merytorycznej w następującej kolejności: 1, 4, 5, 7, 6, 3, 8.”

 

Zmienia brzmienie na :

„W przypadku wniosków znajdujących się na liście rankingowej z taka sama ilością punktów o przyznaniu

dofinansowania decyduje ilość punktów przydzielona w trakcie oceny merytorycznej zgodnie z kartą oceny

merytorycznej w następującej kolejności: 1, 2, 3, 4, 5.”

 

Zaktualizowany regulamin będzie dostępny wkrótce.

ubghg

UWAGA! Ruszyły nabory na mikrodotacje i budżet obywatelski!

Program Społecznik 2018 to ulepszona, innowacyjna formuła programu regrantingowego, podzielonego na 2 filary tj. Program Społecznik – Konkurs na Mikrodotacje i Program Społecznik – Budżet Obywatelski.

Pierwszy filar to kontynuacja Programu zrealizowanego w 2017 r., czyli przeprowadzenie naboru wniosków na mikrodotacje, w którym wnioskodawcy będą mogli się starać łącznie o  500 mikrodotacji (100 mikrodotacji na dany subregion) do 3.000zł na realizację oddolnych inicjatyw.

I TERMIN NABORU WNIOSKÓW:

03.04.2018 – 25.04.2018  – ZOSTANIE UDZIELONYCH 50 MIKRODOTACJI

Drugi filar to innowacyjna forma budżetu obywatelskiego, gdzie dofinansowanie otrzyma 150 inicjatyw w wysokości do 10.000zł (3 inicjatywy na każdy powiat i inicjatywy o zasięgu wojewódzkim).

TERMIN NABORU INICJATYW:

03.04.2018 – 25.04.2018 – ZOSTANIE UDZIELONYCH 150 DOFINANSOWAŃ

Nabór wniosków prowadzony jest przy wykorzystaniu generatora wniosków który znajduje się na stronie www.Witkac.pl

karr-logo

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zamówienia Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie architektoniczno-budowlanym podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

ZK4/7.1/2016

 

do postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  powyżej 50 tys. PLN netto udzielanego jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZAPYTANIE

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00

karr-logo

ZAPYTANIE OFERTOWE 

na realizację zamówienia Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

 

Usługi doradztwa specjalistycznego w zakresie analizy społeczno-gospodarczej podczas tworzenia programów rewitalizacji dla gmin: Grzmiąca, Barwice, gmina wiejska Szczecinek

ZK3/7.1/2016

 

do postępowania o udzielenie zamówienia o wartości  powyżej 50 tys. PLN netto udzielanego jest zgodnie z zasadą konkurencyjności.

ZAPYTANIE

Termin składania ofert upływa 19 grudnia 2016 r. o godzinie 15.00

CAjU1i0


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.