Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Aktualności

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa środków czystości: mydła w płynie, papieru toaletowego, ręczników kuchennych, materiałów eksploatacyjnych do sprzętu AGD.

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 28 stycznia 2019 r., godz. 15:30.

 

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila / na kopercie proszę umieścić zapis: ŚRODKI CZYSTOŚCI

 

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

KARR_SA_Zapytanie ofertowe_środki czystości

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z OPZ_środki czystości

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_środki czystości

Załącznik nr 3 – Wzor umowy_środki czystości

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

usługa okresowego przeglądu przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie i budynku kotłowni

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 25 stycznia 2019 r., godz. 15:30.

 

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila / na kopercie proszę umieścić zapis: PRZEGLĄD KOMINIARSKI

 

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

KARR_SA_Zapytanie ofertowe_przegląd kominiarski

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_przegląd kominiarski

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_przegląd kominiarski

Załącznik nr 3 – Wzór zlecenia_przegląd kominiarski

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wstrzymuje nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 – JEREMIE 2 od dnia 2 stycznia 2019 r.

Rozstrzygnięcie postępowania Nr 1/ZP/REW/2018 – Postępowanie uzupełniające

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPZP.07.01.00-32-K101/18) dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu uzupełniającym na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

 

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej dla obszaru nr 3  obejmującego następujące gminy województwa zachodniopomorskiego:

 

3) Chociwel – Ińsko – Suchań

 

Do pobrania informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/REW/2018 – Postępowanie uzupełniające

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa w ramach  Działania 7.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr RPZP.07.01.00-32-K101/18) zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej  dla Obszaru 3 woj. zachodniopomorskiego obejmującego gminy Chociwel – Ińsko – Suchań.

Okres zaangażowania: od 02.01.2019 r. do 31.12.2021 r. (36 m-cy)

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl w terminie do dnia 24 grudnia 2018 r., godz. 15:30.

 

zapytanie nr 1zp.rew.2018

Rewitalizacja_Animatorzy_Zapytanie_Uzupełniające

Rewitalizacja_Animatorzy_Załącznik 1_Uzupełniające

Rewitalizacja_Animatorzy_Załącznik 2_Uzupełniające

Rewitalizacja_Animatorzy_Załącznik 3_Uzupełniające

 

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.