Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Aktualności

Zapraszamy na dyżur zorganizowany w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021″
w dniu: 03.12.2019 r. godz. 11:00 – 12:00
Szczecin, ul. Cukrowa 8, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług sala 254 budynek Service InterLab
Dyżur poprowadzi Animatorka Lokalna Agnieszka Pokorska – subregion A

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 22/ZP/SZOWES/2019

 

na usługę hotelową, usługę gastronomiczną oraz na usługę wynajmu sali konferencyjnej w związku z organizacją szkoleń pn. Akademia Menagera w ramach projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

 

W związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” nr umowy: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.3. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług: „Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu sali konferencyjnej na 15 dwudniowych szkoleń dla grupy 13-16 osób ”.

ZAŁĄCZNIKI:

zapytanie ofertowe hotel

zapytanie-ofertowe-nocleg 21(1)

załacznik 1 – formularz cenowy

Załącznik 2 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 3 – oświadczenie

Załącznik 4 – wzór umowy

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

22 zp informacja o rozstrygnięciu

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/ZP/SZOWES/2019

 

Wybór wykonawcy usług  

wysoko wyspecjalizowanych szkoleń z zakresu skuteczności biznesowej dla osób zarządzających w przedsiębiorstwach społecznych  dla potrzeb projektu „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim”

 

W związku z realizacją projektu pn. „SZOWES – OWES w regionie koszalińskim” nr umowy: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.3. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: na świadczenie usług pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie 3 edycji wyspecjalizowanych szkoleń  składających się z 5 dwudniowych spotkań (po 8h dziennie dla grupy 15 osób) z zakresu skuteczności biznesowych dla osób zarządzających w przedsiębiorstwach społecznych dla potrzeb projektu SZOWES-OWES w regionie koszalińskim”

 

ZAŁĄCZNIKI:

zapytanie ofertowe

Załącznik 1 – formularz ofertowy

Załącznik 2 -wykaz usług szkoleniowych

Załącznik 2a -CV trenerów

Załącznik 3 – wykaz usług

Załącznik 4 – oświadczenie o braku powiązań

Załącznik 5 -wzór umowy

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

21 zp informacja o rozstrzygnięciu szkolenia

 

Zapraszamy na dyżury zorganizowane w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021″
W dniu 30.11.2019 r.
Szczecin, ul. Cukrowa 8, Uniwersytet Szczeciński pokój 719, VII p. – godz. 10:00 – 11:00
Dobra, ul. Graniczna 31, Gminne Centrum Kultury i Bibliotek – godz. 12:00 – 13:00

Dyżur poprowadzi Animator Lokalny Marcin Słupiński – subregion A

Zapraszamy na dyżur zorganizowany w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021″
w dniu: 25.11.2019 r. w godz. 12:00 – 14:00
Radowo Małe, Gminny Ośrodek Kultury
Dyżur poprowadzi Animatorka Lokalna Bożena Zarecka – subregion B


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.