Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Aktualności

Zaproszenie do składania ofert nr 7/ZP/KARR/2019

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest: dostawa mebli biurowych dla potrzeb KARR S. A.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) w terminie do dnia 9 kwietnia 2019 r., godz. 15:30.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: MEBLE DLA KARR

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

 

Zapytanie ofertowe_meble_01.04.2019

Załącznik nr 1- Formularz-ofertowy-z-OPZ_meble_01.04.2019

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_meble_01.04.2019

Załącznik nr 3 – Wzór umowy_meble_01.04.2019

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  poszukuje  osoby do pracy na stanowisko :

DORADCA /DORADCZYNI PODSTAWOWA w OŚRODKU WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy: a.szczepanska@karrsa.pl   do dnia 19 kwietnia 2019 roku.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami oraz nie będziemy dokonywać zwrotu przesłanych aplikacji.

 DORADCZYNIPODSTAWOWA DORADCA PODSTAWOWY

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej informacji:

 

Zapoznałam się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  poszukuje  osoby do pracy na stanowisko :

 

SPECJALISTA DS. REINTEGRACJI w OŚRODKU WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy: a.szczepanska@karrsa.pl   do dnia 19 kwietnia 2019 roku.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami oraz nie będziemy dokonywać zwrotu przesłanych aplikacji.

 

 SPECJALISTA DS REINTEGRACJI

 

Prosimy o umieszczenie w aplikacji poniższej informacji:

 

Zapoznałam się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r

W związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” nr umowy: RPZP.07.01.00-32.K101/18-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: na świadczenie usług pn.: „Usługa hotelowa, gastronomiczna oraz wynajmu Sali konferencyjnej na 10 szkoleń dla 20 – 26 osób każde w okresie od maja 2019 do października 2020”.

 

zapytanie_hotel

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór wykonawcy usług szkoleniowych (trenerów) dla potrzeb projektu „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację”

 

W związku z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” nr umowy: RPZP.07.01.00-32.K101/18-01 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zaprasza do złożenia oferty: na świadczenie usług pn.: „Przygotowanie i przeprowadzenie 640 godzin szkoleń z zakresu budowania kompetencji liderskich oraz budowania społecznego potencjału lokalnego”.

UWAGA! zapytanie_wykładowcy_zmiana

zapytanie_wykładowcy

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.