Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Aktualności

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest dostawa mebli biurowych i szafy kablowej dla potrzeb KARR S. A.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 17 października 2018 r. w Homanit Arena Regionalne Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie odbędzie się seminarium biznesowe dotyczące nowego instrumentu wsparcia inwestycji w ramach uchwalonego rządowego programu Polska Strefa Inwestycji.
Do seminarium przyłącza się również Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z prezentacją najnowszych produktów finansowych JEREMIE2.

Spotkanie biznesowe odbędzie się w godzinach 9:30 – 12:30.

Zapraszamy!

Miło jest Nam poinformować, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została doceniona podczas tegorocznego konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lider Ekonomii Społecznej”. Laureatów ogłoszono 5 października w Policach podczas konferencji „Nowe wyzwania w ekonomii społecznej”.

W kategorii „Podmiot ekonomii społecznej” wyróżnienia otrzymało:
– Stowarzyszenie Hobbiton
–Stowarzyszenie Koszalińska Kolej Wąskotorowa

Tytuł „Przyjaciela ekonomii społecznej” został przyznany Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego za realizację projektu Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Natomiast Animatorem ekonomii społecznej została Joanna Pałka, która w minionych latach przyczyniła się do powstania Spółdzielni Socjalnej „Dobra Marka” z udziałem Gminy Karlino i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań.

W tej kategorii wyróżnienie przyznano Dorocie Róży Chałat, animatorce w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zwycięzców w konkursie wybrała powołana przez marszałka kapituła na podstawie zgłoszeń przesłanych m.in. przez laureatów poprzednich edycji konkursu, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu i organizacje pozarządowe.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

usługa okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 16 października 2018 r., godz. 15:30.

 

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: BADANIA ELEKTR/ODGROM

 

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

zapytanie ofertowe 7.zp.2018

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_elektr_odgrom

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_elektr_odgrom

Załącznik nr 3 – Wzór zlecenia_elektr_odgrom

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest dostawa 3 szt. niszczarek dokumentów dla potrzeb własnych Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.