Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Aktualności

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Mikrodotacje 2018”
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na dostawę materiałów promocyjnych z usługą zaprojektowania i wykonania oznakowania.

 

Więcej szczegółów  w dokumencie poniżej:

zapytanie ofertowe 1_ZP_FIO_2018

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej, wniosków nadesłanych na III nabór na konkurs  mikrodotacji i oceniane przez Komisję Oceny Wniosków w ramach „Programu SPOŁECZNIK 2018” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że wnioski, które nie znalazły się na żadnej z list, zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

SUBREGION A

Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION A

Lista rezerwowa – SUBREGION A

Lista wniosków niezakwalifikowanych – SUBREGION A

SUBREGION B
Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION B

Lista rezerwowa – SUBREGION B

SUBREGION C

Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION

Lista rezerwowa – SUBREGION C

Lista wniosków niezakwalifikowanych – SUBREGION C

SUBREGION D

Lista wniosków zakwalifikowanych- SUBREGION D

Lista rezerwowa- SUBREGION D

Lista wniosków niezakwalifikowanych – SUBREGION D

SUBREGION E

Lista wniosków zakwalifikowanych- SUBREGION E

Lista rezerwowa- SUBREGION E

UWAGA!

Do regulaminu dodano pkt. 5.1.5, który brzmi:

5.1.5  Organizacja pełniąca rolę Patrona,  może aplikować z grupą nieformalną/samopomocową jednokrotnie w ciągu jednego roku kalendarzowego.

 

Zaktualizowany regulamin poniżej:

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO MIKRODOTACJE 2018

 

Informujemy o uruchomieniu naboru wniosków w Projekcie „MIKRODOTACJE 2018”.

W konkursie 2018 do rozdysponowania jest 58 mikrodotacji w łącznej kwocie 290 tys. zł.

 

Wnioski należy wypełnić komputerowo biorąc pod uwagę wskazany maksymalny obszar strony, który można w tym celu wykorzystać, zapisać w formacie .pdf oraz przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:

  1. Dla powiatów- białogardzkiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, sławieńskiego oraz Miasta Koszalina:

wnioski-mikro2018@karrsa.pl

w nieprzekraczalnym terminie: 13.08.2018, godzina 15:30

 

2.Dla powiatów- wałeckiego, świdwińskiego, szczecineckiego, drawskiego, łobeskiego:

mikro2018@ndsfund.org

w nieprzekraczalnym terminie: 13.08.2018, godzina 15:30

 

Decyduje data i godzina złożenia oferty na skrzynkę mailową odpowiedniego Operatora.

Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

W temacie wiadomości należy wpisać „Wniosek aplikacyjny MIKRODOTACJE 2018”.

 

Po przesłaniu wniosku na wskazany adres e-mail, Wnioskodawca najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych otrzyma wiadomość zwrotną z informacją o zarejestrowaniu wniosku oraz numerem, pod jakim został zarejestrowany. W przypadku nie otrzymania wiadomości zwrotnej w podanym wyżej terminie, należy bezzwłocznie skontaktować się z wyznaczonym Operatorem w celu weryfikacji otrzymania przez Operatora wniosku.

Informujemy, że od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie. Wnioski które zostały złożone niezgodnie z regulaminem zostaną odrzucone.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ SZCZEGÓŁOWO Z REGULAMINEM ZAMIESZCZONYM NA STRONACH: WWW.MIKRODOTACJE-MIL.KARRSA.PL, WWW.KARRSA.EU lub WWW.NDSFUND.ORG.

 

1. REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO MIKRODOTACJE 2018

2. Załącznik nr 1 Formularz wniosku o dofinansowanie w konkursie Funduszu Inicjatyw Obywatelskich MIKRODOTACJE 2018

3. Załącznik nr 2 Karta oceny formalnej

4.Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej dla młodych organizacji oraz grup nieformalnych z patronem

5.Załącznik nr 3a Karta oceny merytorycznej dla grup nieformalnych i samopomocowych wnioskujących bez patrona

6. Załącznik nr 4 Wzór umowy organizacje

7. Załącznik nr 4a Wzór umowy grupy nieformalne samopomocowe z patronem

8. Załącznik nr 4b Wzór umowy grupy nieformalne samopomocowe bez patrona

9. Załącznik nr 5 Sprawozdanie z realizacji

10. Załącznik nr 6 Opis dokumentu księgowego

 

 

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej, wniosków nadesłanych na II nabór na konkurs  mikrodotacji i oceniane przez Zespół Oceniający w ramach „Programu SPOŁECZNIK 2018” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że wnioski, które nie znalazły się na żadnej z list, zostały ocenione negatywnie pod względem formalnym.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

SUBREGION A

Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION A

Lista wniosków niezakwalifikowanych- SUBREGION A

SUBREGION B

Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION B

Lista rezerwowa – SUBREGION B

Lista wniosków niezakwalifikowanych- SUBREGION B

SUBREGION C

Lista wniosków zakwalifikowanych – SUBREGION C

Lista rezerwowa – SUBREGION C

Lista wniosków niezakwalifikowanych – SUBREGION C

SUBREGION D

Lista wniosków zakwalifikowanych- SUBREGION D

Lista rezerwowa- SUBREGION D

Lista wniosków niezakwalifikowanych- SUBREGION D

SUBREGION E

Lista wniosków zakwalifikowanych- SUBREGION E

Lista rezerwowa- SUBREGION E

Lista wniosków niezakwalifikowanych- SUBREGION E


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.