Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Program Społecznik

„Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”

HF

W związku z trwającym do 21 sierpnia 2017 r. naborem wniosków w subregionie a) Miasto Szczecin, powiat policki

serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno – animacyjne,

które odbędzie się 2 sierpnia 2017 r. (środa) o godz. 16.00 w świetlicy w Kołbaskowie (Kołbaskowo 87).

Z dniem 24 lipca 2017 roku zawieszone zostają nabory dla subregionów:

b) Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

c) powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

e) powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

Zapraszamy do składania wniosków w subregionie a) Miasto Szczecin, powiat policki.

HF

 

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej, zweryfikowanych  formalnie wniosków nadesłanych do II terminu obrad Komisji Oceny Wniosków w ramach „Programu SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Listy rankingowe z podziałem na subregiony:

a) Miasto Szczecin, powiat policki

Lista rankingowa – Miasto Szczecin, powiat policki

Lista niezakwalifikowanych – Miasto Szczecin, powiat policki

 

b) Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

Lista rankingowa – Miasto Świnoujście, powiaty goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

Lista rezerwowa – Miasto Świnoujście, powiaty goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

Lista niezakwalifikowanych – Miasto Świnoujście, powiaty goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

 

c) powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

Lista rankingowa – białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

Lista rezerwowa – białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

Lista niezakwalifikowanych – białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

 

e) powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

Lista rankingowa – powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

Lista rezerwowa – powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

Lista niezakwalifikowanych – powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ogłasza

Konkurs na najlepiej wypromowaną inicjatywę oddolną
w ramach zadania publicznego pn.
„Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”

Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się wszyscy wnioskodawcy, którzy zawarli umowę na udzielenie mikrodotacji w ramach zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” i którzy zrealizowali lub są w trakcie realizacji inicjatywy oddolnej oraz mogą być zgłaszane działania promocyjno-informacyjne, które dotyczą projektów finansowanych w ramach zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”. Działania te mogą być realizowane również poza środkami przyznanymi w ramach mikrograntu.

Nabór prac trwa od 4 września 2017 r. do 17 października 2017 r. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, z dopiskiem „Społecznik 2017 – konkurs” lub na adres e-mail: spolecznik2017@karrsa.pl, podając w temacie wiadomości „Społecznik 2017 – konkurs”. Decyduje data wpływu. Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin konkursu

zgloszenie do konkursu 2017

HF

Z dniem 28 czerwca 2017 roku zawieszony zostaje nabór dla subregionu d) Miasto Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński, szczecinecki ze względu na wyczerpanie puli środków.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wnioskodawcom!

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.