Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Program Społecznik

„Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”

Zaproszenie do składania ofert Nr 5/ZP/SPOŁ/2019

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Zakup kompletu  materiałów promocyjnych dla personelu w ramach zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021” zgodnie ze  specyfikacją.

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r., godz. 15:30

W tytule e-maila proszę umieścić zapis:5/ZP/SPOŁ/2019 MATERIAŁY PROMOCYJNE

 

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

zapytanie ofertowe -mat.promocyjne

Zaproszenie do składania ofert Nr 4/ZP/SPOŁ/2019

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Program społecznik na lata 2019-2021” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Druk plakatu promocyjnego niezbędnego dla realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „PROGRAM SPOŁECZNIK NA LATA 2019-2021”.

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r., godz. 15:30

W tytule e-maila proszę umieścić zapis:4/ZP/SPOŁ/2019 DRUK PLAKATÓW

 

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

zapytanie ofertowe DRUK PLAKATÓW

Rozstrzygnięcie postępowania Nr 1/ZP/SPOŁ/2019

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn.” Program Społecznik na lata 2019-2021” dokonała wyboru wykonawców w postępowaniu na nr 1/ZP/SPOŁ/2019 o wartości netto nieprzekraczającej równowartości 750 000 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji Animatora lokalnego / Animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „PROGRAM  SPOŁECZNIK  NA LATA 2019-2021”  na terenie jednego z 5 subregionów województwa zachodniopomorskiego:

  1. Miasto Szczecin, powiat policki – 2 osoby.
  2. Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski – 2 osoby.
  3. Powiaty: choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki – 2 osoby.
  4. Miasto Koszalin, powiaty: białogardzki, koszaliński, sławieński, szczecinecki – 2 osoby.
  5. Powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki – 2 osoby.

Do pobrania informacja o rozstrzygnięciu postępowania.

Animatorzy

 

Zaproszenie do składania ofert Nr 8/ZP/SPOŁ/2019

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Program społecznik na lata 2019-2021” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

dostawa materiałów biurowych niezbędnych dla realizacji zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego pn.  „Program Społecznik na lata 2019-2021” zgodnych ze specyfikacją zawartą w zapytaniu.

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r., godz. 15:30

W tytule e-maila proszę umieścić zapis:8/ZP/SPOŁ/2019 MATERIAŁY BIUROWE

 

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

zapytanie ofertowe MATERIAŁY BIUROWE

Zaproszenie do składania ofert Nr 7/ZP/SPOŁ/2019

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu „Program społecznik na lata 2019-2021” zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego, monochromatycznego, wielofunkcyjnego urządzenia drukującego formatu A4 (kopiarka, drukarka, skaner) z 11 szt. materiałów eksploatacyjnych (tonerów).

Ofertę w sposób określony w zapytaniu ofertowym należy przesłać na adres e-mail: spolecznik@karrsa.pl w terminie do dnia 26 kwietnia 2019 r., godz. 15:30

W tytule e-maila proszę umieścić zapis:7/ZP/SPOŁ/2019 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE

 

Do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.