Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

JEREMIE

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje,

że wznawia nabór wniosków na pożyczki z Funduszu

Pożyczkowego JEREMIE z dniem

01.03.2017r.  

Wnioski można składać do odwołania

Uwaga! Złożenie wniosku w terminie nie gwarantuje otrzymania pożyczki z

Funduszu Pożyczkowego JEREMIE.

jeremie aktual_10_2014

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

z dniem 23 listopada 2016 r. wstrzymuje nabór wniosków

o pożyczkę z Funduszu Pożyczkowego JEREMIE

w ramach Umowy Operacyjnej

nr 2.5/2016/ZFPJ/6/318

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała w dniu 12 września 2016 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, przy akceptacji Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Umowę Operacyjną nr 2.5/2016/ZFPJ/6/318, na podstawie której będzie realizować zadania Pośrednika Finansowego w ramach konkursu 2.5/2016/ZFPJ dotyczącego produktu finansowego w postaci pożyczki globalnej. Jest to już kolejna edycja środków finansowych wspierająca przedsiębiorców z sektora MŚP. Wysokość utworzonego w ramach KARR S.A. Funduszu Pożyczkowego JEREMIE wynosi ponad 6,34 mln zł.

Oprocentowanie  0,00 %

Ogólne warunki udzielania pożyczek:

 • Maksymalna kwota pożyczki DO 250 000,00 zł
 • Oprocentowanie 0,00 %
 • Prowizja 0,00 %
 • Wymagany wkład własny 0,00 %
 • Czas spłaty do 60 miesięcy (5 lat)

Pożyczka może być udzielona na:

 1. Finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych.
 2. Tworzenie nowych miejsc pracy.
 3. Wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych.
 4. Zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia.
 5. Inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.

Wsparcie otrzymane w ramach funduszu pożyczkowego JEREMIE nie może być przeznaczone na:

 1. Pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 2. Finansowanie celów konsumpcyjnych.
 3. Spłatę pożyczek i kredytów.
 4. Spłatę zobowiązań publiczno-prawnych.

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek

01-Regulamin Pożyczek FP JEREMIE

02-Wzór Umowa pożyczki

03-Tabela opłat

04-Formy zabezpieczeń

Dokumenty aplikacyjne

05-Formularz wniosku o pożyczkę

06-Formularz_pomocy_de_minimis

07-formularz_informacji_przedstawianych__(obowiazuje_od_dnia_15112014)

08-Kwestionariusz_osobowy

09-Opis działalności przedsiębiorstwa

10-Wymagania treści opinii bankowej

11-Zestawienie_faktur

12-Lista identyfikatorów gmin

Pra­wi­dłowo wypeł­nione (kom­pu­te­rowo) doku­menty pro­simy skła­dać oso­bi­ście od dnia 10.10.2016r. pod adresem:

Kosza­liń­ska Agen­cja Roz­woju Regio­nal­nego S.A.
ul. Prze­my­słowa 8

II piętro, pok. 324
ponie­dzia­łek – pią­tek godz. 8:00 – 14:00
tel. 94 347−51−75, 94 347−51−74

oraz wersję mailową prosimy przesłać w formacie pdf pod adres: jeremie@karrsa.eu

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez Lokalny Punk Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinku w dniu 9 listopada 2016 r., które odbyło się w Starostwie Powiatowym w Szczecinku. Celem prezentacji naszego panelu tematycznego było przybliżenie zasad i warunków udzielania pożyczek na rozwój działalności gospodarczej w ramach Inicjatywy JEREMIE.

DSC04678 DSC04679
DSC04682 DSCN2538 DSCN2541 DSCN2542
W dniu 8 listopada 2016 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Pośrednik Finansowy udzielający wsparcia w ramach inicjatywy JEREMIE we współpracy z Urzędem Gminy Manowo zorganizowała spotkanie z przedsiębiorcami z regionu. Celem spotkania było wypromowanie preferencyjnej oferty przeznaczonej dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Poniżej zdjęcia ze spotkania.

DSC04669DSC04658 DSC04662 DSC04664 DSC04665 DSC04666 DSC04671


jeremie-aktual_10_2014

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uczestniczyła w V edycji „Zachodniopomorskich Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej” w dniu 26 października br.
w Hotelu Blu Radisson w Szczecinie. Organizatorem konferencji był Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Uczestnicy poznali dobre praktyki pośredników finansowych we wdrażaniu poszczególnych instrumentów oraz korzyści jakie odnieśli przedsiębiorcy. KARR S.A. zaprezentowała swój najnowszy produkt dla przedsiębiorców – pożyczki z Funduszu Pożyczkowego JEREMIE –
kwota do 250 000,00 PLN z oprocentowaniem  0 %, prowizją 0 %, nie wymagającą wkładu własnego. Pożyczki skierowane są do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub posiadających działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego. Preferencyjna oferta Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony odwiedzających.

20161026_11014320161026_110354


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.