Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Moja Firma w Unii Europejskiej IV

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie ogłosić Ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w II edycji projektu
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

 

 

MF4-Logo-v2-1większePrzypominamy o trwającym naborze wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe II naboru projektu „Moja Firma w Unii Europejskiej IV”.

Nabór trwa od 7 do 18 kwietnia 2014r.

Poniżej znajdziecie Państwo wzory dokumentów niezbędnych do ubiegania się o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego:


zal.1Format: doc


zal.3Format: doc


zal.4Format: doc


zal.5Format: doc


zal.6Format: doc


zal.7 wypełnFormat: doc


zal.8Format: doc


zal.9Format: doc

 

 

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie ogłosić Ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie przedłużonego wsparcia pomostowego w I edycji projektu
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

 

 

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie ogłosić Ostateczną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w II edycji projektu
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

 

 

MF4-Logo-v2-1większeKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie ogłosić wstępną listę rankingową wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego
w projekcie
„Moja Firma w Unii Europejskiej IV”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Informujemy, że od uzyskanej oceny punktowej przysługuje Państwu możliwość złożenia odwołania  w terminie 5 dni roboczych od daty odebrania pisma z informacją o wyniku obrad KOW.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.