Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Przedsiębiorcza Kobieta

LOGO PKRealizator Projektu pn. „Przedsiębiorcza KOBIETA” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego finansowego wraz z załącznikami należy złożyć w dni robocze, w terminie: do 24.01.2014 roku w godzinach: 7:30-15.30

Czytaj dalej

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do
otrzymania wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach II naboru projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Ostateczna lista rankingowa kandydatek na uczestniczki Projektu:

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
pragnie ogłosić wstępną listę rankingową osób zakwalifikowanych do
otrzymania wsparcia finansowego i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach II naboru projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA”

Reali­zo­wa­nego w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Kapi­tał Ludzki
Prio­ry­tet VI : Rynek pracy otwarty dla wszyst­kich
Dzia­ła­nie 6.2 : Wspar­cie oraz pro­mo­cja przed­się­bior­czo­ści i samozatrudnienia

Wstępna lista rankingowa kandydatek na uczestniczki Projektu:

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
zamieszcza dokumenty potrzebne do rozliczenia wsparcia finansowego i podstawowego pomostowego w ramach projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA” Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Prosimy zwrócić uwagę na zmiany w załączniku nr 24- zestawienie poniesionych wydatków. Instrukcja wypełniania tabeli oraz wzór opisu faktury znajdują się w załączonych wytycznych.

Dokumenty niezbędne do rozliczenia wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego:

LOGO PKKoszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zamieszcza dokumenty potrzebne do złożenia wniosku na  otrzymanie wsparcia finansowego i podstawowego pomostowego w ramach II naboru projektu „Przedsiębiorcza KOBIETA” Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Priorytet VI : Rynek pracy otwarty dla wszystkich  Działanie 6.2 : Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

Dokumenty niezbędne do złożenia wniosku na otrzymanie wsparcia finansowego oraz podstawowego wsparcia pomostowego:Strategia PKFormat: doc


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.