Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Misja Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego polega na podejmowaniu działań, które inicjują, wspierają oraz promują zrównoważony rozwój Województwa Zachodniopomorskiego.

Świadczymy najwyższej jakości usługi podmiotom gospodarczym, jednostkom samorządu terytorialnego oraz organizacjom społeczym, wspomagając rozwój gospodarczy, innowacyjność i konkurencję regionu. Nasze cele realizujemy współpracując z innymi podmiotami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.