Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

 

Satysfakcja Klienta jest podstawowym warunkiem sukcesu naszej firmy. Jednym z najważniejszych wymagań współczesnego rynku jest zapewnienie dobrej jakości świadczonych usług. Jakość jest dobra tylko wtedy, gdy świadczona usługa, uwzględniając rozsądną cenę, spełnia wszystkie oczekiwania Klienta. Dlatego dobro Klienta jest dla nas największą wartością.

Misją Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jest inicjowanie i prowadzenie szerokiego zakresu działań stymulujących rozwój gospodarczy regionu, między innymi poprzez:

  •  wspomaganie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ( MŚP);
  • współpracę z władzami samorządowymi w celu opracowania programów i planów rozwoju;
  • administrowanie programami wsparcia dla MŚP oraz pełnienie roli edukacyjnej
    w przekazywaniu doświadczeń i rozwiązań w zakresie polityki regionalnej, wspomaganie inwestorów w podejmowaniu działalności w regionieoraz promocję gospodarczą.

Mamy świadomość, iż zadowolenie klienta jest niezbędnym warunkiem trwałego powodzenia naszej firmy. Dlatego, deklarujemy podejmowanie działań doskonalących oraz zmierzających do spełnienia wymagań klienta teraz
i w przyszłości. Działania te realizujemy w sposób:

  • stale podnosząc kwalifikacje personelu, który stanowi najważniejsze ogniwo sprawnego funkcjonowania organizacji;
  • dokonując przeglądów funkcjonowania firmy;
  • dokonując audytów i podejmując działania wynikające z nich;
  • podnosząc świadomość pracowników w zakresie jakości na każdym szczeblu organizacji.

 

Natalia Wegner
Prezes Zarządu KARR S.A.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.