Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna jest samodzielną jednostką prowadzącą działalność gospodarczą, zarobkową, przeznaczającą wypracowane zyski na cele statutowe, związane z rozwojem regionu. Spółka nie posiada wyodrębnionych organizacyjnie działów, ani zakładów.

Akcjonariusze

  • Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (95,8%).
  • Gmina Miejska Koszalin (4,2%).

Rada Nadzorcza

  • Jakub Rembowski – Przewodniczący.
  • Andrzej Durka – Zastępca.
  • Jerzy Lis – Sekretarz.

Zarząd

  • Natalia Wegner – Prezes Zarządu.

Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.