Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna jest samodzielną jednostką prowadzącą działalność gospodarczą, zarobkową, przeznaczającą wypracowane zyski na cele statutowe, związane z rozwojem regionu. Spółka nie posiada wyodrębnionych organizacyjnie działów, ani zakładów.

Akcjonariusze

  • Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego (95,8%).
  • Gmina Miejska Koszalin (4,2%).

Rada Nadzorcza

  • Jakub Rembowski – Przewodniczący.
  • Andrzej Durka – Zastępca.
  • Jerzy Lis – Sekretarz.

Zarząd

  • Natalia Wegner – Prezes Zarządu.

Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.