Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje o anulowaniu zamówienia na Dostawę materiałów promocyjnych w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018”.

Przyczyną anulowania jest błędne przedstawienie wartości zamówienia.

 

Powtórne zapytanie ofertowe w tej sprawie zostanie ogłoszone w terminie do 25.04.2018.

 

SPOTKANIA ANIMACYJNO – INFORMACYJNE I DYŻURY!
(MIASTO SZCZECIN I POWIAT POLICKI)

Miasto Szczecin:
Spotkania animacyjno-informacyjne:

– 19 kwietnia 2018 r. o godz. 16:15 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego (ul. Cukrowa 8, Szczecin, sala 002)
Animator Marcin Słupiński email: m.slupinski@karrsa.pl
tel. 660-238-581

– 20 kwietnia 2018 r. o godz. 18:00 Siedziba Stowarzyszenia Mieszkańców i Miłośników Pogodna „POGODNIAK” (ul. Krasickiego 6, poziom -1, Szczecin)
Animator Krzysztof Sowa email: k.sowa@karrsa.pl
tel. 664-710-224

– 24 kwietnia 2018 r. od godz. 14:00 do 16:00, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, sala 314 budynek Service InterLab
Animator Agnieszka Matuszczak email: a.matuszczak@karrsa.pl
tel. 660-238-926

– 27 kwietnia 2018 r. od godz. 14:00 do 16:00, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, sala 314 budynek Service InterLab
Animator Agnieszka Matuszczak email: a.matuszczak@karrsa.pl
tel. 660-238-926

DYŻURY:

– 17 kwietnia 2018 r. godz. 15:30-18:00, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, sala 254 budynek Service InterLab
Animator Agnieszka Matuszczak email: a.matuszczak@karrsa.pl
tel. 660-238-926

– 20 kwietnia 2018 r. godz. 8:30-12:00,w sali 254 budynek Service InterLab, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (ul. Cukrowa 8, Szczecin)
Animator Agnieszka Matuszczak email: a.matuszczak@karrsa.pl
tel. 660-238-926

– 21 kwietnia 2018 r. godz. 10:00-12:00, w sala 254 budynek Service InterLab, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (ul. Cukrowa 8, Szczecin)
Animator Agnieszka Matuszczak email: a.matuszczak@karrsa.pl
tel. 660-238-926

– 23 kwietnia 2018 r. w godzinach 15:30 – 17:30 w Głównym Punkcie Informacji Funduszy Europejskich w Szczecinie (ul. Kuśnierska 12b, Szczecin, wejście od ulicy Grodzkiej)
Animator Marcin Słupiński email: m.slupinski@karrsa.pl
tel. 660-238-581

– 24 kwietnia 2018 r. godz. 12:00-14:00, w sali 254 budynek Service InterLab ,Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług (ul. Cukrowa 8, Szczecin)
Animator Agnieszka Matuszczak email: a.matuszczak@karrsa.pl
tel. 660-238-926

– 23 i 24 kwietnia 2018 r. w godz. 16.00 -18.00 w Ośrodku Wspierania Ekonomii Społecznej w Szczecinie, ul. Cukrowa 8, pokój. 921 (piwnica budynku US)
Animator Krzysztof Sowa email: k.sowa@karrsa.pl
tel. 664-710-224

Powiat policki:
Spotkanie animacyjno- informacyjne
– 19 kwietnia 2018 r. o godz. 18:00 Miejski Ośrodek Kultury w Policach (ul. Siedlecka 1A, Police)
Animator Krzysztof Sowa email: k.sowa@karrsa.pl
tel. 664-710-224

#pomorzezachodnie #społecznik

Zaproszenie do składania ofert Nr 1/ZP/SPO/2018 – Postępowanie uzupełniające nr 2

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu uzupełniającym na usługi społeczne o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 750 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Pełnienie funkcji animatora lokalnego/animatorki lokalnej w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018” na terenie subregionu nr 3 województwa zachodniopomorskiego obejmującego obszar: Powiaty białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki – 1 osoba.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik_zp@karrsa.pl w terminie do dnia 24 kwietnia 2018 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2018 – ANIMATORZY UZP. 2.

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Zapytanie_Społecznik_2018_Animatorzy_uzupełniające_2

Zaproszenie do składania ofert Nr 8/ZP/SPO/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa artykułów spożywczych w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018”.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik_zp@karrsa.pl w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2018 – ART. SPOŻYWCZE.

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

Zapytanie_Społecznik_2018_Art. spożywcze

 

 

Zaproszenie do składania ofert Nr 7/ZP/SPO/2018

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK 2018” zaprasza Państwa do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

Dostawa materiałów biurowych w ramach realizowanego zadania publicznego finansowanego ze środków budżetu Województwa Zachodniopomorskiego „Program SPOŁECZNIK 2018”.

Ofertę należy przesłać na adres e-mail: spolecznik_zp@karrsa.pl w terminie do dnia 23 kwietnia 2018 r., godz. 15:30. W tytule e-maila proszę umieścić zapis: SPOŁECZNIK 2018 – MAT. BIUROWE.

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

SPOŁECZNIK 2018_Materiały biurowe

 

UWAGA AKTAULIZACJA !

_Materiały biurowe poprawione


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.