Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

W imieniu Prezydenta Piotra Jedlińskiego zachęcamy do udziału w trzeciej edycji konkursu „Firma na Start”. Ideą tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zaszczepienie w młodych ludziach myślenia biznesowego, a także wybór najciekawszego pomysłu na własną działalność gospodarczą i zapewnienie odpowiednich instrumentów do przekształcenia go w firmę.

Zadaniem uczestnika Konkursu jest napisanie biznesplanu dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie, prezentującego rozwój przedsiębiorstwa od podstaw i zawierającego prognozę jego działalności. Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.

Termin zgłaszania udziału w Konkursie – od 5 września do 4 października 2017 r.

Kto może wziąć udział w Konkursie ?

Konkurs organizowany jest w dwóch odrębnych kategoriach:

Kategoria I: osoby  fizyczne w wieku  18  – 35 lat – studenci, absolwenci lub inne osoby chcące założyć własną firmę;

Kategoria II: uczniowie koszalińskich szkół ponadgimnazjalnych.

Krok po kroku!

Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy wraz z opisem pomysłu biznesowego i prześlij go w terminie do  4 października  2017 r. na adres Urząd Miejski w Koszalinie, ul . Rynek Staromiejski 6-7, 75-007 Koszalin z dopiskiem „Firma na Start 2017” oraz elektronicznie na adres e-mail biznesplan@um.koszalin.pl;

Weź udział w obowiązkowych - bezpłatnych szkoleniach organizowanych w ramach Konkursu;

Opracuj  biznesplan do zgłoszonego pomysłu  i dostarcz go do Organizatora w terminie do 15 listopada 2017 r. (w formie pisemnej i elektronicznej);

Zaprezentuj swój biznesplan Kapitule Konkursowej;

przyjdź na Galę Finałową, podczas której zaprezentowane zostaną oficjalne wyniki Konkursu!

 Konkurs realizowany jest  w trzech w 3 etapach:

  • Pierwszy etap Konkursu przeprowadzony zostanie w terminie 05.09-10.10.2017 r. i obejmował będzie nabór zgłoszeń (do 04.10.2017) oraz ocenę formalną formularzy zgłoszeniowych.
  • Drugi etap Konkursu przeprowadzony zostanie w terminie 10.10.-15.11.2017 r. i obejmował będzie przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń oraz złożenie przez Uczestników gotowych biznesplanów.
  • Etap trzeci Konkursu przeprowadzony zostanie w terminie 16.11.-20.12.2017 r. i obejmował będzie ocenę formalną i merytoryczną zgłoszonych biznesplanów, prezentację swoich pomysłów przez uczestników oraz wybór przez Kapitułę Konkursową najlepszego biznesplanu w każdej Kategorii.

Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.

Nagroda główna dla Zwycięzcy Kategorii I. 20.000 PLN brutto

kontakt:

biznesplan@um.koszalin.pl, tel 94 348 88 77 /94 348 87 93

Więcej informacji i regulamin konkursu na stronie www.koszalin.pl/firma

HF

Szanowni Państwo,

poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej, zweryfikowanych  formalnie wniosków nadesłanych do III terminu obrad Komisji Oceny Wniosków w ramach „Programu SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Szczecin Lista rankingowa

Szczecin Lista rezerwowa – Szczecin

Lista niezakwalifikowanych – Szczecin

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wybór Wykonawcy zamówienia dot. zakupu i dostawy przenośnego stołu wystawienniczo-promocyjnego

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy zamówienia dot. zakupu i dostarczeniu stołu wystawienniczo-promocyjnego.

zapytanie-ofertowe-stół

Sposób składania ofert:

  • elektronicznie na adres p.gregorek@karrsa.pl , lub
  • osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, Koszalin, II piętro, czynnym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00, lub
  • przesłać pocztą lub kurierem na adres (liczy się data wpływu do Biura Zamawiającego): Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, z dopiskiem „Oferta na wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i dostawy stołu wystawienniczo-promocyjnego”.

 

Termin składania ofert upływa 11 września 2017 r. o godzinie 09:00.

 

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i odpowiedzialną za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest: Paulina Gregorek, numer 537 007 336, e-mail: p.gregorek@karrsa.pl .

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Wybór Wykonawcy zamówienia obejmującego zakup i dostawę przenośnego namiotu wystawienniczo-promocyjnego z nadrukiem

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy zamówienia obejmującego zakup i dostawę przenośnego namiotu wystawienniczo-promocyjnego z nadrukiem.

zapytanie ofertowe – namiot

Sposób składania ofert:

  • elektronicznie na adres p.gregorek@karrsa.pl , lub
  • osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze projektu mieszczącym się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, Koszalin, II piętro, czynnym w dni robocze w godzinach 8.00 – 15.00, lub
  • przesłać pocztą lub kurierem na adres (liczy się data wpływu do Biura Zamawiającego): Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,  ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, z dopiskiem „Oferta na wybór Wykonawcy usługi dot. zakupu i dostawy przenośnego namiotu wystawienniczo-promocyjnego z nadrukiem”.

Termin składania ofert upływa 11 września 2017 r. o godzinie 09:00.

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i odpowiedzialną za czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy jest: Paulina Gregorek, numer 537 007 336, e-mail: p.gregorek@karrsa.pl

 

SPOŁECZNIK

HF

Szanowni Państwo,

Poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do rozliczenia realizowanych przez Państwa inicjatyw. Przypominamy , że zgodnie z pkt. 10.4.4 Regulaminu Programu, mają Państwo 10 dni na złożenie rozliczenia. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z personelem projektu.

ROZLICZENIE DRUK

Opis faktur 

Karta ewidencji czasu pracy wolontariusza


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.