Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w związku z realizacją projektu

„Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

nr RPZP.06.01.00-32-K004/16 realizowanego w ramach działania 6.1 Usługi rozwojowe skierowane do przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw na podstawie systemu  popytowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

zaprasza Państwa do składania ofert, którego przedmiotem jest

dostawa materiałów biurowych 

Szczegółowy opis zamówienia -> zapytanie ofertowe – materiały biurowe

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 7 dni od daty wyboru najkorzystniejszej oferty.
Miejsce dostarczenia materiałów: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: b.gorecka@karrsa.pl lub pisemnie na adres Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin do dnia 12 lipca 2017 r. do godziny 15.30.

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 oświadczenie

ROZSTRZYGNIĘCIE

rozstrzygniecie postępowania

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ogłasza

Konkurs na najlepiej wypromowaną inicjatywę oddolną
w ramach zadania publicznego pn.
„Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”

Do udziału w Konkursie mogą zgłaszać się wszyscy wnioskodawcy, którzy zawarli umowę na udzielenie mikrodotacji w ramach zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” i którzy zrealizowali lub są w trakcie realizacji inicjatywy oddolnej oraz mogą być zgłaszane działania promocyjno-informacyjne, które dotyczą projektów finansowanych w ramach zadania publicznego pn. „Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych”. Działania te mogą być realizowane również poza środkami przyznanymi w ramach mikrograntu.

Nabór prac trwa od 4 września 2017 r. do 17 października 2017 r. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, ul. Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin, z dopiskiem „Społecznik 2017 – konkurs” lub na adres e-mail: spolecznik2017@karrsa.pl, podając w temacie wiadomości „Społecznik 2017 – konkurs”. Decyduje data wpływu. Zgłoszenia otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Regulamin konkursu

zgloszenie do konkursu 2017

HF

Z dniem 28 czerwca 2017 roku zawieszony zostaje nabór dla subregionu d) Miasto Koszalin, powiaty: koszaliński, sławieński, szczecinecki ze względu na wyczerpanie puli środków.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim wnioskodawcom!

 

HF

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny merytorycznej, zweryfikowanych  formalnie wniosków nadesłanych do I terminu obrad Komisji Oceny Wniosków w ramach „Programu SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych” realizowanego przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na mocy umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

Wszystkim wnioskodawcom dziękujemy za złożenie oferty.
Gratulujemy organizacjom i grupom, które otrzymały dofinansowanie.

Listy rankingowe z podziałem na subregiony:

a) Miasto Szczecin, powiat policki

Lista rankingowa – Miasto Szczecin, powiat policki

Lista niezakwalifikowanych – Miasto Szczecin, powiat policki

 

b) Miasto Świnoujście, powiaty: goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

Lista rankingowa – Miasto Świnoujście, powiaty goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

Lista niezakwalifikowanych – Miasto Świnoujście, powiaty goleniowski, gryficki, kamieński, łobeski

 

c) powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

Lista rankingowa – białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

Lista niezakwalifikowanych – białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, świdwiński, wałecki

 

d) Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki

Lista rankingowa – Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki

Lista rezerwowa – Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki

Lista niezakwalifikowanych – Miasto Koszalin, powiaty koszaliński, sławieński, szczecinecki

 

e) powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

Lista rankingowa – powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

Lista niezakwalifikowanych – powiaty gryfiński, myśliborski, pyrzycki, stargardzki

3

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. posiada do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe o powierzni 44 m2 składające się z dwóch pokoi kuchni oraz łazienki  położonych w Koszalinie na ul. Przemysłowej 8

Koszt  czynszu wynosi 1000 zł +media

Na wyposażeniu meble kuchenne + płyta ceramiczna , elementy segmentów.

Informacje uzyskają Państwo pod numerem telefonu- 94 341 63 30


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.