Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Zaproszenie do składania ofert nr 6/ZP/KARR/2018

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

dostawa mebli biurowych i szafy kablowej dla potrzeb Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 10 października 2018 r., godz. 15:30. W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: MEBLE DLA KARR

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

 

Uwaga zmiana ogłoszenia: w dn. 2.10.2018 r. został zmieniony Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz Ofertowy ze Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia w zakresie Zadania nr 1 – zmieniono liczbę zamawianych kontenerów biurkowych i kontenerów mobilnych.

 

Ofertę należy złożyć na Załączniku nr 1 – Formularzu Ofertowym ze Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia po zmianie z dn. 2.10.2018 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z OPZ_meble_po zm. 2.10.2018

 

Zapytanie ofertowe_meble_dla KARR_01.10.2018

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_meble

Załącznik nr 3 – Wzór umowy_meble

 

 

Istotna informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego:

W odpowiedzi na pojawiające się pytania Wykonawców Zamawiający informuje, że transport mebli do siedziby Zamawiającego może odbyć się w paczkach producenta, jeżeli ułatwi to transport i zabezpieczy meble przed uszkodzeniem, a ich montaż jest dopuszczalny na miejscu. Niezmiennie, transport przedmiotu zamówienia z wniesieniem oraz usługa montażowa i wszelkie koszty z tym związane muszą być zgodnie z zapytaniem ofertowym zawarte w ryczałtowej cenie oferty.

Zamawiający może udostępnić powierzchnię do składowania paczek, natomiast Zamawiający dysponuje  ograniczoną powierzchnią roboczą do montażu, którą może udostępnić na montaż mebli – do maksymalnie 20 m2, co należy wziąć pod uwagę przy kalkulacji czasu potrzebnego na montaż. W takiej sytuacji do Wykonawcy będzie należało usunięcie wszelkich odpadów po montażowych, opakowań, posprzątanie pomieszczenia. Przedmiot Umowy podlega odbiorowi dopiero po montażu i po przeniesieniu zmontowanych mebli do wskazanych przez Zamawiającego konkretnych pomieszczeń.

 

Zaproszenie do składania ofert nr 5/ZP/KARR/2018

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

dostawa 3 szt. niszczarek dokumentów dla potrzeb Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 2 października 2018 r., godz. 15:30.

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: NISZCZARKI DLA KARR

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z OPZ

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Wybór pracownika na stanowisko DORADCA ROZWOJOWY/DORADCZYNI ROZWOJOWA.

PROTOKÓŁ

W 14 września 2018 roku w Urzędzie Gminy w Kołobrzegu odbyło się spotkanie z osobami prowadzącymi działalność na terenie gminy Kołobrzeg. Na spotkaniu przedstawione zostały przez KARR SA w Koszalinie możliwości pomocy finansowej z Funduszu Pożyczkowego Jeremie2 w ramach perspektywy 2014-2020.

 

W dniu 06 września w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. gościliśmy wizytę studyjną
z województwa kujawsko-pomorskiego organizowaną przez Kujawsko Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Europa Kujaw i Pomorza”. W wizycie studyjnej uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu całego województwa. Spotkanie dotyczyło działalności Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu koszalińskiego oraz funkcjonowania Podmiotów Ekonomii Społecznej z którymi współpracuje OWES. Prelekcje prowadzili nasi doradcy Piotr Kobus oraz Piotr Mosiołek. Podczas spotkania przedstawiono główne cele
i założenia funkcjonowania ośrodka. Pokazano dobre praktyki funkcjonowania Przedsiębiorstw Społecznych
oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej. Po spotkaniu uczestnicy mieli możliwość zobaczyć jak funkcjonuje pobliska Spółdzielnia Socjalna „Nowa Przystań” zatrudniająca osoby niepełnosprawne oferująca usługi pralnicze oraz usługi maglowania.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.