Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Bez-tytułu

Miło jest nam poinformować,
że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał

Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej

status

Ośrodka Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości

iiCERTYFIKAT

logo

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje osoby do pracy w ramach zadania publicznego polegającego na regrantingu w zakresie mikrodotacji i budżetu obywatelskiego (umowa o pracę):

 

KOORDYNATOR/-KA ZADANIA

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy: karrsa@karrsa.pl do dnia 8 marca 2018 roku do godziny 15:00 podając w tytule maila APLIKACJA KOORDYNACJA

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

Szczegóły w załączniku:

Koordynator zadania publicznego

 

Projekt dofinansowany ze środków Gminy Miasta Koszalin(2)cop

Mamy przyjemność poinformować, że w ramach realizacji założeń zadania publicznego współfinansowanego
ze środków Gminy Miasta Koszalin, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  w partnerstwie
z Fundacją Nauka dla Środowiska,

otwiera

CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

mające na celu wspieranie w działalności statutowej  podmiotów ekonomii społecznej  posiadających siedzibę na terenie miasta Koszalin.

 

Zadaniem Centrum, jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Koszalina poprzez bezpłatne świadczenie m.in. usług:

- udostępniania pomieszczeń na prowadzenie przez Organizacje prac administracyjnych związanych z realizacją ich działalności statutowej,
-  udostępniania zamykanych szafek w celu przechowywania dokumentów Organizacji,
-  udostępniania sprzętu biurowego i IT,
- prowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnych o aktywności działalności koszalińskich Organizacji,
- prowadzenia usług księgowych dla Organizacji,
-  udostępnianie publikacji, prasy i materiałów związanych z działalnością sektora pozarządowego;
-  poradnictwo, pomoc prawna przede wszystkim w zakresie:

  • rozwoju NGO i planowania działań,
  • pozyskiwania środków zewnętrznych przez Organizacje,
  • prawnych aspektów działania Organizacji ,
  • księgowych aspektów działania Organizacji.

 

Godziny funkcjonowania COP :

 

KARR S.A.

ul. Przemysłowa 8, II piętro, pokój 331, Koszalin

poniedziałki, środy,  czwartki i  piątki: od 7.30 do 15.30

wtorki: od 7.30 do 18.00

FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA

ul. Racławicka 15-17, budynek: F , Koszalin

poniedziałki, wtorki,  czwartki i  piątki: od 8.00 do 16.00

środy: od 8.00 do 18.00

W celu rezerwacji wybranej sali lub umówienia się na doradztwo, prosimy o kontakt:

.

e-mail: cop.koszalin@karrsa.pl

tel.: (94) 341 63 30

REGULAMIN COP

 

logo

Wybór Specjalisty ds. Zamówień Publicznych”

dotyczy:

 przygotowanie zapytań ofertowych, SIWZ i przeprowadzenie postępowań przetargowych
w ramach zadania publicznego polegającego na regrantingu na terenie Pomorza Zachodniego
z wykorzystaniem mikrodotacji i budżetu obywatelskiego.

Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalisty ds. zamówień publicznych na przygotowanie zapytań ofertowych, SIWZ i przeprowadzenie postępowań przetargowych w ramach zadania publicznego polegającego na regrantingu na terenie Pomorza Zachodniego z wykorzystaniem mikrodotacji i budżetu obywatelskiego.

 

Termin składania ofert upływa  28 lutego 2018 r. o godzinie 15:30

1. Wykonawca powinien złożyć ofertę wraz z załącznikami na jeden z poniższych sposobów:

  • elektronicznie na adres karrsa@karrsa.pl ,
  • osobiście w Sekretariacie Zamawiającego, biurze  mieszczącym się w siedzibie Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin, II piętro

czynnym w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00,

  • przesłać pocztą lub kurierem na adres (liczy się data wpływu do Biura Zamawiającego):

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Przemysłowa 8

75-216 Koszalin

 

zamówienia SPOŁECZNIK

oświadczenie

formularz ofertowy

logo

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje osoby do pracy w ramach zadania publicznego polegającego na regrantingu w zakresie mikrodotacji i budżetu obywatelskiego (umowa o pracę):

 

KOORDYNATOR/-KA ZADANIA

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres mailowy: karrsa@karrsa.pl do dnia 26 lutego 2018 roku do godziny 15:00 podając w tytule maila APLIKACJA KOORDYNACJA

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi osobami.

Szczegóły w załączniku:

zarządzający SPOŁECZNIK 2018

 

 

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.