Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Miło jest Nam poinformować, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została doceniona podczas tegorocznego konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lider Ekonomii Społecznej”. Laureatów ogłoszono 5 października w Policach podczas konferencji „Nowe wyzwania w ekonomii społecznej”.

W kategorii „Podmiot ekonomii społecznej” wyróżnienia otrzymało:
– Stowarzyszenie Hobbiton
–Stowarzyszenie Koszalińska Kolej Wąskotorowa

Tytuł „Przyjaciela ekonomii społecznej” został przyznany Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego za realizację projektu Sieci Zachodniopomorskiej Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Natomiast Animatorem ekonomii społecznej została Joanna Pałka, która w minionych latach przyczyniła się do powstania Spółdzielni Socjalnej „Dobra Marka” z udziałem Gminy Karlino i Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań.

W tej kategorii wyróżnienie przyznano Dorocie Róży Chałat, animatorce w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Zwycięzców w konkursie wybrała powołana przez marszałka kapituła na podstawie zgłoszeń przesłanych m.in. przez laureatów poprzednich edycji konkursu, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu i organizacje pozarządowe.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

usługa okresowego badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w budynku przy ul. Przemysłowej 8 w Koszalinie

 

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 16 października 2018 r., godz. 15:30.

 

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: BADANIA ELEKTR/ODGROM

 

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

zapytanie ofertowe 7.zp.2018

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy_elektr_odgrom

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_elektr_odgrom

Załącznik nr 3 – Wzór zlecenia_elektr_odgrom

 

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie przekraczającego wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro netto, którego przedmiotem jest dostawa 3 szt. niszczarek dokumentów dla potrzeb własnych Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

 

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Zaproszenie do składania ofert nr 6/ZP/KARR/2018

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

dostawa mebli biurowych i szafy kablowej dla potrzeb Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 10 października 2018 r., godz. 15:30. W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: MEBLE DLA KARR

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

 

Uwaga zmiana ogłoszenia: w dn. 2.10.2018 r. został zmieniony Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz Ofertowy ze Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia w zakresie Zadania nr 1 – zmieniono liczbę zamawianych kontenerów biurkowych i kontenerów mobilnych.

 

Ofertę należy złożyć na Załączniku nr 1 – Formularzu Ofertowym ze Specyfikacją Przedmiotu Zamówienia po zmianie z dn. 2.10.2018 r.

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z OPZ_meble_po zm. 2.10.2018

 

Zapytanie ofertowe_meble_dla KARR_01.10.2018

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu_meble

Załącznik nr 3 – Wzór umowy_meble

 

 

Istotna informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego:

W odpowiedzi na pojawiające się pytania Wykonawców Zamawiający informuje, że transport mebli do siedziby Zamawiającego może odbyć się w paczkach producenta, jeżeli ułatwi to transport i zabezpieczy meble przed uszkodzeniem, a ich montaż jest dopuszczalny na miejscu. Niezmiennie, transport przedmiotu zamówienia z wniesieniem oraz usługa montażowa i wszelkie koszty z tym związane muszą być zgodnie z zapytaniem ofertowym zawarte w ryczałtowej cenie oferty.

Zamawiający może udostępnić powierzchnię do składowania paczek, natomiast Zamawiający dysponuje  ograniczoną powierzchnią roboczą do montażu, którą może udostępnić na montaż mebli – do maksymalnie 20 m2, co należy wziąć pod uwagę przy kalkulacji czasu potrzebnego na montaż. W takiej sytuacji do Wykonawcy będzie należało usunięcie wszelkich odpadów po montażowych, opakowań, posprzątanie pomieszczenia. Przedmiot Umowy podlega odbiorowi dopiero po montażu i po przeniesieniu zmontowanych mebli do wskazanych przez Zamawiającego konkretnych pomieszczeń.

 

Zaproszenie do składania ofert nr 5/ZP/KARR/2018

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto nieprzekraczającej równowartości wyrażonej w złotych kwoty 30 000,00 euro, którego przedmiotem jest:

dostawa 3 szt. niszczarek dokumentów dla potrzeb Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A.

Kompletną ofertę należy przesłać na adres e-mail: zp@karrsa.pl (skany podpisanych dokumentów) lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w terminie do dnia 2 października 2018 r., godz. 15:30.

W każdym przypadku decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

 

W tytule e-maila proszę umieścić zapis: NISZCZARKI DLA KARR

Do pobrania zapytanie ofertowe z załącznikami.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy z OPZ

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepowiązaniu

Załącznik nr 3 – Wzór umowy


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.