Wstrzymanie naboru wniosków na Pożyczki Płynnościowe od dnia 21.09.2020 r.

Informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od dnia 21 września 2020 r. wstrzymuje nabór wniosków pożyczkowych – Pożyczka Płynnościowa.

Zapraszamy do zapoznania się zaktualną oferą pożyczek inwestycyjnych w ramach projektu Jeremie 2 oraz śledzenie aktualności dotyczących przyszłych projektów.

Wznowienie naboru wniosków na Pożyczki Płynnościowe z dniem 10.09.2020 r.


Informujemy, że Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od dnia 10 września 2020 r. wznawia nabór wniosków pożyczkowych – Pożyczka Płynnościowa. Dokumenty aplikacyjne znajdują się na naszej stronie www.karrsa.eu.

Zapraszamy przedsiębiorców z województwa zachodniopomorskiego dotkniętych skutkami Covid-19 do składania dokumentów pożyczkowych.

W dniu 30 kwietnia 2020 roku Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i ZARR S.A. zawarły Umowę Pośrednictwa Finansowego na Pożyczkę Płynnościową, która ma na celu wsparcie przedsiębiorstw z sektora MMŚP (mikro, małych i średnich firm), które z powodu pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji powodującej negatywne konsekwencje w działalności gospodarczej.

Pożyczka płynnościowa umożliwi przedsiębiorcom z województwa zachodniopomorskiego sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej.

Wartość Pożyczki:

 • do 25 000,00 PLN dla  podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej,
 • do 250 000,00 PLN dla pozostałych podmiotów.

Oprocentowanie Pożyczki:

 • od 0,44% w skali roku

Okres spłaty Pożyczki:

 • do 60 miesięcy (do 5 lat),
 • karencja w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia jej przyznania.

Kto może ubiegać się o Pożyczkę?

 • przedsiębiorcy z sektora MŚP posiadający siedzibę lub prowadzący działalność na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • działają w sektorach szczególnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia),

Co można sfinansować z Pożyczki?

Finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

 • zabezpieczenia płynności finansowej zagrożonej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19,
 • finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia 2020 r.,
 • pokrywania wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami, kosztami utrzymania pomieszczeń,
 • zakup towarów handlowych,
 • finansowania niektórych wydatków inwestycyjnych w wys. do 30% kwoty pożyczki.

Dokumenty do pobrania:

 

Dokumenty regulujące zasady udzielania pożyczek:

Dokumenty rozliczające pożyczkę:

Komplet prawidłowo wypełnionych (komputerowo) dokumentów prosimy składać osobiście w siedzibie KARR S.A. lub w formie skanów przesłać na adres e-mail: pp@karrsa.pl.

 

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Przemysłowa 8, 75-216 Koszalin

II piętro, pok. 324

poniedziałek-piątek

godz. 7:30 – 15:30

tel. 94 347−51−75, 94 347−51−74

Adres email: pp@karrsa.pl

Skip to content