Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

[toc]

logo projektu agora 2.0

Nazwa projektu: „AGORA 2.0 – Turystyka dziedzictwa dla wzrostu tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego” realizowany w ramach Programu Rejon Morza Bałtyckiego 2007 – 2013, Interreg IV B

Partnerzy

24 partnerów z 9 państw Regionu Morza Bałtyckiego (Białoruś, Dania, Estonia, Finlandia, Niemcy, Litwa, Łotwa, Polska, Szwecja + Rosja – Kaliningrad jako Organizacja Stowarzyszona;

Partner Wiodąc: Instytut Geografii i Geologii Uniwersytetu w Greifswaldzie, Niemcy

Czas Trwania Projektu

Grudzień 2009 – Grudzień 2012.

Budżet

2 834 054 EUR, z czego KARR dysponuje budżetem 50 882,35 EUR.

Opis Projeku

AGORA 2.0 dąży do umocnienia wspólnej tożsamości Regionu Bałtyckiego, w oparciu o jego naturalne i kulturowe dziedzictwo. Atuty dziedzictwa nie są jedynie ciekawostką turystyczną, ale przede wszystkim są koniecznym warunkiem dla poprawy atmosfery inwestycyjnej.

AGORA 2.0 ma na celu opracowanie istniejących informacji i badań rynkowych, jak również rozpoznanie rynków źródłowych i popytu turystycznego. Informacje te dostępne będą na platformie – Informacji Turystycznej Dziedzictwa Bałtyckiego (Baltic Sea Heritage Tourism Information – BASTIS) – z darmowym dostępem dla średnich i małych przedsiębiorstw z branży turystycznej.

Cele projektu Agora 2.0

– poprawa i wzmocnienie wspólnej tożsamości Regionu Morza Bałtyckiego w oparciu o przyrodnicze i kulturowe dziedzictwo;
– wzrost świadomości mieszkańców Regionu Morza Bałtyckiego na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego;
– badanie potencjału zawartego w dziedzictwie kulturowym (historycznym) w RMB
– zwiększenie rozpoznawalności Regionu Morza Bałtyckiego;
– wspieranie kooperacji pomiędzy Partnerami w RMB;
– rozwój turystyki dziedzictwa jako narzędzie do waloryzacji zasobów dziedzictwa kulturowego w sposób zrównoważony;
– prowadzenie badań rynku oraz zapewnienie dostępu (WWW) do bazy danych dla sektora MŚP.

Struktura

Struktura projektu to 5 pakietów roboczych określanych jako WP. Pięć międzynarodowych grup pilotażowych ma na celu opracowanie rozwiązań oraz innowacyjnych produktów turystycznych w oparciu o analizę i przeprowadzone badania w dziedzinie postrzegania turystycznego.
WP1 – Zarządzanie projektem
WP2 – Komunikacja i informacja
WP3 – Serwis Informacyjny Turystyki – Dziedzictwo Regionu Morza Bałtyckiego
WP4 – Badania, poszukiwanie dziedzictwa w Regionie Morza Bałtyckiego
WP5 – Rozwiązania pilotażowe

Odpowiedzialność KARR S.A.

KARR S.A. odpowiada za jedno z działań pakietu WP4: Zrównoważone wykorzystanie potencjału dziedzictwa Regionu Morza Bałtyckiego dla sektora biznesu – strategiczna współpraca pomiędzy sektorem turystycznym, organizacjami związanymi z dziedzictwem RMB w celu wzajemnych korzyści.

Została przygotowana ankieta badająca znaczenie dziedzictwa Regionu Morza Bałtyckiego dla sektora biznesu, będąca wynikiem spotkań z partnerem wiodącym Uniwersytet Greifswald i Związku Pracodawców w Rostocku. KARR ma możliwość dotarcia do miast zrzeszonych w Związku Miast Bałtyckich, dzięki prowadzeniu sekretariatu Komisji Turystyki ZMB. Spotkania, które m.in. służyły opracowaniu badania odbyły się w Rostocku i Koszalinie a także podczas seminarium w Mińsku. KARR wraz z partnerami zajmować się będzie w kolejnym etapie projektu zebraniem przykładów dobrych praktyk, funkcjonujących dzięki wykorzystaniu różnych aspektów dziedzictwa naturalnego i kulturalnego, uczestniczyć będzie również w opracowaniu wytycznych do wspólnej strategii. KARR poprzez swoją bieżącą działalność prowadzi promocję projektu na terenie województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Strona oficjalna projektu: www.agora2-tourism.net
BASTIS (Baltic Sea Heritage Tourism Information Service pl. Usługi informacyjne dot. dziedzictwa kulturowego rejonu morza bałtyckiego): www.bastis-tourism.info
Ankieta online (j. angielski) – Cechy wspólne rejonu morza bałtyckiego. www.bsr-identity.net

Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.