Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

KARR S.A. zrealizowała projekt w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.5 – „Promocja Przedsiębiorczości” – „Moja firma w Unii Europejskiej”.

Głównym celem projektu było udzielenie wsparcia finansowego, poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej wśród jego uczestników. Służyć temu będą przewidziane w ramach projektu działania kompleksowego wsparcia, które pomogą im pokonać bariery utrudniające podjęcie samozatrudnienia.

Realizowane to było poprzez szkolenia, indywidualne doradztwo oraz przekazanie wsparcia finansowego, w ramach którego przyszły przedsiębiorca mógł uzyskać:

  • dotację inwestycyjną polegającej na udzieleniu nowo zarejestrowanym przedsiębiorstwom, jednorazowego wsparcia kapitałowego na zakup środków trwałych (do 75 % ich wartości netto) w wysokości do 20 000 złotych;
  • wsparcie pomostowe w wysokości 700 zł/miesięcznie przez okres pierwszych 6 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 6, jednak nie dłużej niż do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej;
  • dofinansowanie dojazdu na szkolenia dla uczestników projektu zamieszkałych na terenie woj. zachodniopomorskiego w znacznej odległości od Koszalina (siedziby KARR SA).

Uwaga: Nabór osób do projektu zakończony.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.