Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

[toc]

Projekt zakończony w  lipcu 2009. Prowadzony był przez Koszalińską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze  Zrzeszeniem Kupców i Przedsiębiorców z Koszalina, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 "Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw".

Grupa docelowa

Projekt skierowany był do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub inną umowę cywilno – prawnną (np. umowę zlecenia, umowę o dzieło), zamieszkałych na obszarze powiatów – grodzkiego Koszalin, ziemskiego Koszalin, kołobrzeskiego, sławieńskiego i białogardzkiego.

Cele projektu

Celem projektu było umożliwienie zdobycia nowych, oraz podniesienie posiadanych kwalifikacji osobom związanych z obsługą ruchu turystycznego. Zakładał przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń  w zakresie:

 • Funduszy unii europejskiej.
  • Wykorzystywanie Funduszy Unii Euriopejskiej w Zakresie Rozwoju Sektora Turystycznego
 • Szkoleń Językowych
  • Kurs Języka Angielskiego.
  • Kurs Języka Niemieckiego.
  • Na etapie podstawowym i rozszerzonym.
 • Obsługi kelnerskiej i barmańskiej.
 • Reklamy i marketingu w branży turystycznej.
 • Obsługi turystycznej.
  • Kurs Obsługi ruchu turystycznego.
  • Kurs Pilota Rezydenta w Turystyce.
  • Organizacji i technik usług hotelowych.
 • Bezpieczeństwa w Turystyce.
 • Kurs Animatora Pracy z Dziećmi.
 • Utrzymania Czystości w Pomieszczeniach Hotelowych.
 • Podstawowej Pomocy Medycznej

oraz

 • Kurs na Stopień Młodszego Ratownika WOPR.

Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.