Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego od sierpnia 2011 roku jest partnerem projektu:  Enjoy South Baltic! –Joint actions promoting the South Baltic area as a tourist destination (Wspólne akcje promujące region Południowego Bałtyku jako cel podróży turystycznych)

ESB! to nowy i innowacyjny transgraniczny projekt współfinansowanych z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Południowy Bałtyk 2007-2013. Celem projektu jest wzmocnienie wizerunku i konkurencyjności regionu Południowego Bałtyku określanego jako "wschodząca gwiazda" wśród innych międzynarodowych ośrodków turystycznych oraz poprawa jakości oferty turystycznej i usług w bezpośredniej współpracy z sektorem prywatnym. Turystyczna branża MŚP jest kluczowym partnerem w zarządzaniu ofertą turystyczną i systemie sprzedaży. Pierwszy etap realizacji projektu będzie koncentrował się na tworzeniu nowych produktów turystycznych i pakietów na bazie unikalnych zasobów i obserwacji tendencji w turystyce. Drugi natomiast będzie skupiony na wprowadzaniu nowych produktów na rynku. W tym celu będzie niezbędne do połączenia operatorów turystycznych Południowego Bałtyku i biur turystycznych z branży turystycznej w krajach docelowych, które komunikują się z klientem końcowym, tj. turystów, dla których oferta zostanie rozwinięta.

Partnerzy:
Pomorskie Tourist Board  (Polska)
Regional Self-Government of Pomorskie Voivodship (Polska)
Regional Development Agency of Koszalin  (Polska)
M-V Tourist Board (Niemcy)
Neringa Municipality (Litwa)
EUCC Baltic Ofiice (Litwa)


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.