Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Punkty Konsultacyjne, to miejsca, w którym świadczone były nieodpłatne usługi informacyjne dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Bezpłatne usługi informacyjne dostępne były na terenie całej Polski w Punktach Konsultacyjnych (PK), wyłonionych w drodze konkursu ogólnokrajowego spośród organizacji działających na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na zasadach niekomercyjnych.

Punkt Konsultacyjny świadczył usługi informacyjne w zakresie:

  • Udzielania informacji dot. prawa, marketingu, finansów, podatków, itp.
  • Określenia spełnienia kryteriów formalnych i administracyjnych w celu ubiegania się o dotację.
  • Udzielania informacji dotyczących dostępnych programów pomocowych (min.  funduszy strukturalnych, programów przedakcesyjnych).
  • Udzielania informacji o ofercie finansowania zewnętrznego inwestycji – kredytach, pożyczkach, poręczeniach przez banki oraz inne instytucje (fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe).
  • Udzielania informacji z zakresu wypełniania wniosku o udzielenie dotacji.
  • Zasad wyboru akredytowanych wykonawców.
  • Zasad przygotowania rozliczeń  wniosków o wypłatę wsparcia.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.