Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

[toc]

O projekcie

Realizacja projektu Regionalny System Innowacji będzie polegała na utworzeniu oraz rozwijaniu sieci współpracy na poziomie regionalnym, pomiędzy dostawcami innowacji i technologii – uczelniami wyższymi, a ich odbiorcami – przedsiębiorstwami, w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu. Kluczowymi elementami sieci Regionalnego Systemu Innowacji (RSI) będą: Lokalne Ośrodki Transferu Technologii i Innowacji (LOTTI) oraz klastry przemysłowe, które będą służyły transferowi know – how i nowych technologii.

Działania

W ramach ww. projektu została uruchomiona strona internetowa www.rsi.org.pl na której to po zalogowaniu się, istnieje możliwość bezpłatnego zamieszczenia danych instytucji chętnej do współpracy. Informacja, którą Państwo zamieszczą na stronie będzie dostępna dla innych użytkowników strony.

Zasady działania

Aby dokonać wpisu należy wejść na stronę www.rsi.org.pl w ekstranet (prawy górny róg), a następnie zalogować się jako nowa instytucja w zakładce "usługi okołobiznesowe".
Przy zamieszczaniu informacji o Waszej organizacji należy pamiętać, aby wpisać liczbę osób, która zajmuje się danym rodzajem usługi (w przypadku nie zaznaczenia liczby osób dana usługa nie wyświetli się). Zamieszczona przez Was informacja po akceptacji administratora pojawi się w wyszukiwarce "usługi okołobiznesowe".

Informacje o konsorcjum

W skład Konsorcjum Regionalnego Systemu Innowacji wchodzą: Politechnika Szczecińska (lider), Politechnika Koszalińska, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego – SCP, Północna Izba Gospodarcza, INFRAPARK Police S.A.

Celem utworzenia konsorcjum jest:

  • Utworzenie sieci Lokalnych Ośrodków Transferu Technologii i Innowacji (LOTTI), którego zadaniem jest prowadzenie konsultacji dla sektora MŚP i sektora B+R, włączanie w zakres projektu jak największej ilości beneficjentów końcowych (pracowników B+R i przedsiębiorstw), prowadzenie działań promujących innowacyjność.
  • Podniesienie świadomości społecznej w zakresie innowacji poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym a gospodarką, co doprowadzi do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstw działających na regionalnym i lokalnym rynku.

Korzyści

Dzięki dofinansowaniu projektu pod nazwą Tworzenie Regionalnego Systemu Innowacji, stworzonego na potrzeby realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.6 – Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy; mogą Państwo bezpłatnie promować własne organizacje oraz promować swoje usługi.

Więcej informacji można uzyskać odwiedzając stronę www.rsi.org.pl lub w siedzibie KARR S.A..


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.