Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

UWAGA UCZESTNICY PROJEKTU
"ZE STOCZNI DO WŁASNEJ FIRMY".

[toc]

Dotyczy uczestników którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w miesiącu styczniu 2010r.

Informujemy, iż mogą Państwo składać wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego. Formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami do pobrania poniżej.

Przyjmowanie wniosków wraz załącznikami rozpoczynamy potrwa do 21 maja 2010r., do godziny 12:00, w Punkcie Konsultacyjnym siedzibie Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przy ul. Świętego Ducha 5A w Szczecinie.

Wszelaka pomoc i odpowiedź na Państwa pytania dotyczące przedłużonego wsparcia pomostowego będzie udzielana również w Punkcie Konsultacyjnym ZRFPK Sp. z o.o.

PROSIMY O PILNOWANIE WYZNACZONYCH TERMINÓW SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZEDŁUŻENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.

Pliki do Pobrania

Wsparcie finansowe

Wsparcie pomostowe podstawowe

Wsparcie pomostowe przedłużone

Załączniki i oświadczenia

Harmonogram Szkoleń Dostępny do pobrania poniżej !!!

 

Projekt : "Ze stoczni do własnej firmy"

 

W dniu 1.05.2009 r. Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z partnerem projektu Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszem Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie na podstawie umowy zawartej w Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, rozpoczęła realizację projektu pt. "Ze stoczni do własnej firmy" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie i promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Kilka słów o projekcie …

Projekt skierowany jest do osób fizycznych zamieszkałych na terenie Wojeówdztwa Zachodniopomorskiego, objętych Planem Zwolnień Monitorowanych. Osoby przystępujące do "naszego" projektu muszą wykazań iż były zatrudnione w branży okrętowej w okresie ostatnich 12 miesięcy, lub są zagrożone utratą pracy.

Głównym celem projektu jest promowanie  i wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród pracowników sektora budownictwa okrętowego w Województwie Zachodniopomorskim

W projekcie przewidziano pomoc w formie :

Bezpłatnych szkoleń i doradztwa obejmujących wiedzę niezbędną do rozpoczęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej (dla 150 uczestników projektu)

– Wsparcia finansowego niezbędnego dla rozwoju nowopowstałej firmy w wysokości około 21 tyśięcy złotych  ( dla 120 osób z najlepszym pomysłem na biznes)

– Wsparcia pomostowego  dla 120 osób przez okres 6 miesięcy ( w szczególnych przypadkach na okres 12 miesięcy dla kolejnych 80)

Rekrutacja …

Z udziału w projekcie wykluczone są:

1. osoby które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu

2. osoby pozostające w stosunku pracu lub innym  ( w ramach umów cywilno prawnych z projektoawcą partnerem lub wykonawcą w ramach projektu )

3.  osoby które w okresie co najmniej 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej pochodzące z funduszy publicznych

4. osoby będące uczestnikami innych projektów w ramach działania

 

Aby zglosić swój udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej  wraz z załącznikami i dostarczyć do punktu rekrutacyjnego (osobiście lub za pośredictwem poczty)

Zgłoszenia udziału w projekcie przymowane są do 27 maja do 10 września 2009 w punkcie rekrutacyjnym projektu :

Zachodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o

ul. Św. Ducha 5A

70- 205 Szczecin

tel . 091 / 813 67 80

www.zrfpk.pl

e-mail : biuropk@zrfpk.pl

osoby do kontaktu :

Anna Sieradzan  – Kierownik ds. szkoleń i doradztwa

Katarzyna Kacperska – Specjalista ds. rekrutacji i wsparcia BO.

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.