Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Szkolenie menadżerskie

- zarządzanie przedsiębiorstwem

- zarządzanie ryzykiem

- zarządzanie zmianą

- zarządzanie strategiczne

- zarządzanie procesami

- zarządzanie projektami IT

- zarządzanie projektem

- umiejętności menadżerskie

- MS Project

Zarządzanie zespołem

- Coaching

- Rozwiązywanie konfliktów

- szkolenia HR

- Praca w zespole

- motywowanie

Umiejętności osobiste

- NLP

- Trening interpersonalny

- Techniki antystresowe

- Efektywność osobista

- Autoprezentacja

- Wystąpienia publiczne i emisja głosu

- Asertywność

- Komunikacja

- Zarządzanie czasem

 

Jakość i logistyka

- systemy zarządzania ISO

- transport i spedycja

- ochrona i inżynieria środowiska

- audyt wewnętrzny

- zarządzanie produkcją i jakością

Prawo

- prawo handlowe i konsumenckie

- prawo celne

- prawa autorskie

- prawo pracy i BHP

- ochrona danych osobowych

- prawo dostępu do informacji publicznej

Administracja publiczna

- ochrona informacji niejawnych

- gospodarka komunalna

- organizacja urzędu

- samorząd terytorialny (strategie finansowanie JST)

- zamówienia publiczne

- finanse publiczne

- KPA

Szkolenia zawodowe

- Opiekun kolonijny

- Opiekun osoby starszej

- Pierwsza pomoc przedlekarska

- Podstawy żywienia, dietetyka

- Pilot wycieczek

- GHP, GMP, HACCP

- Spawalnictwo

- Montaż urządzeń energii odnawialnej

- Kosztorysowanie

- Harmonogramowanie

- Termowizja w budownictwie

- Obsługa wózków widłowych

- Projektowanie stron www

- Zarządzanie siecią IT

Szkolenia indywidualne

- techniki pamięciowe

- samoobrona

Finanse

- Fundusze unijne, rozliczanie projektów

- Kadry i płace

- Analiza finansowa

- Windykacja

- Audyt i kontroling

- Podatki

- Rachunkowość

Biuro, firma, BHP

- zarządzanie nieruchomościami

- BHP

- zarządzanie biurem

- prowadzenie małej firmy

- obsługa programów księgowych

- obsługa kas, drukarek fiskalnych

- asystent zarządu i rady nadzorczej

- bezwzrokowe pisanie na klawiaturze

Sprzedaż i marketing

- Public Relations

- Zarządzanie sprzedażą

- Obsługa klienta

- Telemarketing

- Perswazja

- Negocjacje

- Techniki sprzedaży

- Badania, analizy marketingowe

Aplikacje biurowe

- MS Office (Word, Excel, Access, Power Point)

 

Zarządzanie projektami unijnymi, wprowadzenie do nowej perspektywy

Księgowość projektów unijnych – warsztaty praktyczne

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.