Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Szkolenie menadżerskie

– zarządzanie przedsiębiorstwem

– zarządzanie ryzykiem

– zarządzanie zmianą

– zarządzanie strategiczne

– zarządzanie procesami

– zarządzanie projektami IT

– zarządzanie projektem

– umiejętności menadżerskie

– MS Project

Zarządzanie zespołem

– Coaching

– Rozwiązywanie konfliktów

– szkolenia HR

– Praca w zespole

– motywowanie

Umiejętności osobiste

– NLP

– Trening interpersonalny

– Techniki antystresowe

– Efektywność osobista

– Autoprezentacja

– Wystąpienia publiczne i emisja głosu

– Asertywność

– Komunikacja

– Zarządzanie czasem

 

Jakość i logistyka

– systemy zarządzania ISO

– transport i spedycja

– ochrona i inżynieria środowiska

– audyt wewnętrzny

– zarządzanie produkcją i jakością

Prawo

– prawo handlowe i konsumenckie

– prawo celne

– prawa autorskie

– prawo pracy i BHP

– ochrona danych osobowych

– prawo dostępu do informacji publicznej

Administracja publiczna

– ochrona informacji niejawnych

– gospodarka komunalna

– organizacja urzędu

– samorząd terytorialny (strategie finansowanie JST)

– zamówienia publiczne

– finanse publiczne

– KPA

Szkolenia zawodowe

– Opiekun kolonijny

Opiekun osoby starszej

– Pierwsza pomoc przedlekarska

– Podstawy żywienia, dietetyka

– Pilot wycieczek

– GHP, GMP, HACCP

– Spawalnictwo

– Montaż urządzeń energii odnawialnej

– Kosztorysowanie

– Harmonogramowanie

– Termowizja w budownictwie

– Obsługa wózków widłowych

– Projektowanie stron www

– Zarządzanie siecią IT

Szkolenia indywidualne

– techniki pamięciowe

– samoobrona

Finanse

– Fundusze unijne, rozliczanie projektów

– Kadry i płace

– Analiza finansowa

– Windykacja

– Audyt i kontroling

– Podatki

– Rachunkowość

Biuro, firma, BHP

– zarządzanie nieruchomościami

– BHP

– zarządzanie biurem

– prowadzenie małej firmy

– obsługa programów księgowych

– obsługa kas, drukarek fiskalnych

– asystent zarządu i rady nadzorczej

– bezwzrokowe pisanie na klawiaturze

Sprzedaż i marketing

– Public Relations

– Zarządzanie sprzedażą

– Obsługa klienta

– Telemarketing

– Perswazja

– Negocjacje

– Techniki sprzedaży

– Badania, analizy marketingowe

Aplikacje biurowe

– MS Office (Word, Excel, Access, Power Point)

 

Zarządzanie projektami unijnymi, wprowadzenie do nowej perspektywy

Księgowość projektów unijnych – warsztaty praktyczne

 


Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.