Polityka prywatności – GIODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”) informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
szczegóły:

Kategorie

Archiwa

Newsletter KARR

Aby dopisać się do newslettera, podaj poniżej swój adres e-mail

Usługi Informacyjne

 • Warunki zakładania, prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej.
 • Dostępne programy UE – terminy, warunki i kryteria dostępności.
 • Zasady wypełniania wniosków o udzielenie dotacji oraz wypłatę wsparcia.

Usługi Związane z Projektami Unijnymi

Opracowywanie Dokumentacji Wymaganej do Pozyskania Dotacji

 • Analizujemy możliwości pozyskania dotacji.
 • Identyfikujemy i dopasowujemy odpowiednie programy do indywidualnych potrzeb.
 • Wskazujemy potencjalne źródła finansowania oraz warunki jakie należy spełnić, aby uzyskać dofinansowanie.
 • Weryfikujemy kształt projektu pod kątem ramowych wytycznych odpowiedniego programu pomocowego (harmonogram, zakres prac, kwalifikacja kosztów) tak, aby zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania dotacji.
 • Potrafimy zaproponować optymalny montaż finansowy pozwalający zminimalizować koszty obsługi zadłużenia i ryzyko inwestycji.
 • Oferujemy doradztwo w procesie uzyskania promesy bankowej dotyczącej planowanego przedsięwzięcia.
 • Przygotowujemy pełną dokumentację aplikacyjną wymaganą przy wnioskowanu o dotacje unijne.

Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi

Przygotowanie i złożenie w odpowiedniej instytucji dobrego wniosku o dofinansowanie inwestycji są pierwszymi krokami do skutecznego uzyskania wsparcia ze środków funduszy Unii Europejskiej.

Równie istotnym i niemniej złożonym zadaniem jest umiejętne zarządzanie projektem, sprawne realizowanie szczegółowego harmonogramu określonego we wniosku aplikacyjnym, prowadzenie właściwej ewidencji kosztów oraz sprawozdawczości. Aktualne przepisy prawne nakładają na wnioskodawcę szereg obowiązków w zakresie procedur postępowania podczas realizacji projektu, szczegółowych zasad sprawozdawczości i dokumentowania kosztów. Najdrobniejsze uchybienia w przestrzeganiu rygorystycznych przepisów mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji, z koniecznością zwrotu dotacji włąćznie.

Wieloletnia współpraca z Instytycjami Wdrażającymi i Instytucją Zarządzającą funduszami Unii Europejskiej pozwoliła zdobyć naszym konsultantom niezbędne doświadczenia pozwalające skutecznie wspierać naszych klientów nie tylkoi w procesie pozyskania środków unijnych, ale także zarządzania, rozliczania i sprawozdawania każdego projektu.

Nasze usługi obejmują:

 • Rozliczanie inwestycji, w szczególności właściwą kwalifikację kosztów oraz pomoc w oznaczaniu dokumentów księgowych, zgodnie z wymogami poszczególnych programów, przygotowywanie wniosków o płatność.
 • Nadzór nad realizacją harmonogramu projektu wskazanego we wniosku.
 • Przygotowywanie sprawozdań z realizacji przedsięwzięcia (okresowych, rocznych i końcowych).
 • Nadzór nad promowaniem projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej zgodnie z Rozporządzeniem Komsji (WE) NR 1159/2000.
 • Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów pojawiających się w trakcie realizacji i rozliczania projektów.

Opracowywanie Dokumentów Strategicznych

Podstawowym wymogiem przy ubieganiu się o finansowanie przy wsparciu z funduczy pomocowych jest prawidłowe opracowanie dokumentacji aplikacyjnej wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, spełniającymi wszystkie wymagania formalne i merytoryczne. Nasi konsultanci, w sposób profesjonalny, sporządzają wymagane dokumenty, które jednocześnie mogą być odrębnymi opracowaniami, nie związanymi z procesem aplikowania o fundusze unijne:

 • Studia Wykonalności
 • Strategie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego
  • Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).
  • Plan rewitalizacji miasta/gminy.
  • Strategie rozwoju lokalnego/regionalnego.
  • Strategie promocji regionu/gminy.
 • Analizy Biznesowe
  • Analizy opłacalności inwestycji.
  • Badania Rynkowe.
 • Raporty i Opracownia Tematyczne

Partnerzy i przedsięwzięcia KARR S.A.