Zapra­szamy do udziału w pro­jek­cie “Poszu­ki­wany Poszukiwana”

[toc]

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

zaprasza firmy szkoleniowe do składania ofert na

Przeprowadzenie VI modułów kursów zawodowych uczestników projektu

„ POSZUKIWANY POSZUKIWANA”

realizowanego w ramach:

Priorytetu VI
Działania 6.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Opis Projektu

 • Obszar realizacji szkoleń:

  • Powiat białogardzki
  • Powiat drawski
  • Powiat koszaliński
  • Powiat szczecinecki
  • Powiat świdwiński
 • Zakres kursów:

  •  przedstawiciel handlowy (150h)
  •  sprzedawca z obsługą kas fiskalnych (150h)
  •  profesjonalny telemarketer (150h)
  •  profesjonalna sprzedaż internetowa (150h)
  •  magazynier sprzedawca (150h)
  •  prawo jazdy (60h)

 

Termin i Adres Składania Ofert

Oferty należy składać pocztą do dnia 23 lipca 2010 roku do godziny 9:00.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Przemysłowa 8
75-216 Koszalin  
tel: 094/ 347-51-87
e-mail: a.szczepanska@karrsa.eu; t.tkacz@karrsa.eu; d.wewiorka@karrsa.eu

Osoba do kontaktów: Anna Szczepańska, Tomasz Tkacz

Uwaga: Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotowe zapytanie nie jest prowadzone zgodnie z Ustawą PZP.

Pliki do Pobrania dla Uczestników

[download id="82"]

[download id="83"]

[download id="84"]

[download id="85"]

[download id="86"]

[download id="87"]

[download id="88"]

[download id="89"]

[download id="90"]

[download id="91"]

[download id="92"]

[download id="93"]

Pliki do Pobrania dla Oferentów

[download id="100"]

[download id="101"]

[download id="102"]

[download id="103"]

[download id="104"]

[download id="105"]

Skip to content